Menu

Yritysvastuuraportti

Diacor on kokonaan kotimaisessa omistuksessa oleva terveyspalveluyritys ja myös osa Suomen suurinta yhteiskunnallista konsernia Helsingin Diakonissalaitoksen säätiötä. Tästä omistus- ja yhteistyösuhteesta muodostuu Diacorin yritysvastuun omaleimainen perusta: liikeyrityksenä Diacorin tehtävä on esimerkillisellä ja läpinäkyvällä liiketoiminnallaan tuottaa voittoa pääomistajalleen, joka puolestaan voi tämän liikevoiton turvin harjoittaa omaa yhteiskunnallista diakoniatyötään.

Diacor julkaisee ainoana terveyspalvelualan toimijana vuosittaisen yritysvastuuraportin. Raporteista selviää mm. Diacorin maksamat yhteisöverot. Vuosien 2008-2014 yhteisöveron määrä on lähes yhdeksän miljoonaa euroa.

Yritysvastuuraportti 2015 
(valmistunut huhtikuussa 2016)

Yritysvastuuraportti 2014 
Yritysvastuuraportti 2013
Yritysvastuuraportti 2012
Yritysvastuuraportti 2011
Yritysvastuuraportti 2010
Yritysvastuuraportti 2009

 
 

Laatusertifiointi

Diacorilla on DNV Business Assurance Finland Oy:n myöntämä SFS-EN ISO 9001:2008 –johtamisjärjestelmäsertifikaatti. Sertifikaatti kattaa työterveys- ja työhyvinvointipalvelut, myynnin, asiakkuuksien kehittämisen sekä tukipalvelut.

Voimassaoleva sertifikaatti ja merkki