Menu

Työyhteisön hyvinvoinnin tilanneselvitys

Kun työyhteisö tarvitsee ulkopuolista jäsennysapua tilanteeseensa, työyhteisön tilanneselvitys on tuloksellinen ja tehokas toimintatapa.

Tilanneselvitys sopii hyvin erilaisten kysymysten tutkimiseen ja auttaa käsittelemään ja ymmärtämään yhdessä myös vaikeita asioita. Tilanneselvityksen ydin on työyhteisön kanssa toteutettu työpaja, jossa tarkastellaan fokuskysymystä eri näkökulmista ja tuotetaan ratkaisuja aktivoivilla ja osalistavilla menetelmillä.

Työyhteisön nykytilaa voidaan selvittää ja kehittää myös kyselytutkimusten avulla. Terve Yritys™ Pulssikysely mahdollistaa ketterän, kuukausittaisen tai kvartaaleittain toteutettavan henkilöstön työhyvinvoinnin kartoittamisen. Tämä alle minuutin kysely voi täydentää henkilöstötutkimusta tai toimia sellaisenaan työhyvinvointijohtamisen työkaluna.

Muita asiakkaidemme suosittelemia toteuttamiamme prosesseja ovat mm. Parempi työyhteisö –tutkimusprosessi  sekä erilaiset haastatteluin toteutetut selvitykset.

Kysy lisää

Virhe lähettäessä lomaketta!