Menu

Työterveysasiakkaan lomakkeet

TERVEYSTARKASTUKSEEN LIITTYVÄT LOMAKKEET:

Työhönsijoitustarkastuksen esitietolomake
Terveystarkastuksen esitietolomake


State of health survey
Hälsotillstånd blankett
Venäjänkielinen esitietolomake


MAKSUSITOUMUKSEEN LIITTYVÄT LOMAKKEET:

Yleinen työterveysasiakkaan maksusitoumus
Maksusitoumuslomake psykoterapiaan
Maksusitoumus työnantajan maksamia lisäpalveluita varten, Diacor Turun asiakkaat
Maksusitoumus Diacorin yhteistyökumppaneiden palveluiden käyttöön, Diacor Turun asiakkaatMUUT LOMAKKEET:

Saatekirje sairauspoissaolotodistuksille
Verkkolaskuilmoitukset

TYÖTERVEYS IRTISANOTUILLE: 

1.1.2017 alkaen työnantajalla on velvollisuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 5 vuotta. Työnantajan velvollisuus työnterveyshuollon järjestämiseen päättyy, kun irtisanottu työntekijä siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään 6 kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen toisen työnantajan palvelukseen ja tämän järjestämän työterveyshuollon piiriin.

Täytä ja lähetä excel turvasähköpostilla asiakaspalvelu@diacor.fi. Jos turvasähköpostin lähettäminen ei onnistu niin ole yhteydessä asiakasplaveluun. Asiakaspalvelu lähettää turvasähköpostin, johon vastaamalla pystyt liittämään excel-tiedoston.