Menu

Terve työ -palvelut

Työ tuottaa terveyttä, kun toisaalta vahvistetaan potentiaalia ja toisaalta poistetaan hyvinvointia estäviä tekijöitä. Terve työ on ergonomista sekä keholle että mielelle. Terve työ on innostavaa ja motivoivaa ja se vastaa työntekijän osaamista. Tuemme Tervettä työtä ja hyvinvointia. Käytössäsi ovat myös varhaisen tunnistamisen keinot ja akuuttien kriisitilanteiden hoito. 

Terve työ -palveluita:

  • Työn kehittäminen muutospajoissa.  Tavoitteena voi olla uusien työn tekemisen tapojen tunnistaminen, tuottavammat toimintatavat tai työn häiriötekijöiden vähentäminen. Muutospajoilla on aina tavoite ja mittarit, alku ja loppu.
  • Konsultaatiopalvelut työtiloihin, tilaratkaisuihin ja muutosprosesseihin liittyen. Aiheena voivat olla muutto avokonttoriin, ergonomian parantaminen, valaistus- ja kalusteratkaisut tai tietotyön sujuvoittaminen. Konsultoimme myös työturvallisuutta ja työn muokkausmahdollisuuksia.
  • Valistavat ja innostavat työpaikalle tuotavat terveys- ja hyvinvointitapahtumat. Tyypillisiä aiheita ovat uni ja palautuminen, terveellinen ravitsemus, työpäivän aktivointi, ajanhallinta ja kyky elää muutoksessa.
  • Koulutukset yrityksen ergonomia-vastaaville.

Tekemämme työpaikkaselvitykset, lakisääteiset ja tilannesidonnaiset, johtavat toimintasuunnitelman päivittämiseen ja toimenpiteiden seurantaan. Moderni ajasta ja paikasta riippumaton työ altistaa erilaisille kuormitustekijöille enemmän kuin fyysisempi paikkaan sidottu työ. Molempia kuormitustekijöitä voidaan helpottaa ja työn tekemisen voimavaroja voidaan vahvistaa.  

Kysy lisää

Virhe lähettäessä lomaketta!