Menu

Terve johtaminen -palvelut

Johtaminen on monivivahteinen asia. Yrityksen liiketoiminnan tavoitteet vaikuttavat johtamisen ja esimiestyön kehittämistarpeisiin. Moni kokee, että elämähän on yhtä muutosta. Selkeät, yhteiset konkreettiset suunnitelmat työterveyden kanssa vahvistavat yrityksen kykyä menestyä. Esimiesten tukeminen on ykkösasiamme!

Terve johtaminen -palveluita:

  • Yrityksen tilanteeseen räätälöidyt esimiesvalmennukset mm. muutosjohtamisesta, työkyvyn johtamisesta, ikäjohtamisesta ja varhaisen välittämisen -mallin toteuttamisesta. 360-arviointi ja palautekeskustelut voivat sisältyä valmennukseen. Valmennuksen tavoitteet ja sisällön räätälöimme yrityksenne tarpeisiin.
  • Esimiehen kasvu työnohjauksen, coachingin, Wellbeing-coachingin ja Erinomainen esimies -palvelukokonaisuuden avulla.
  • Digitaaliset työkalut toimintatapojen ja sairauspoissaolojen seurantaan. Hälytykset esimiehelle, jos huomaamme riskitekijöitä.
  • Työkykyjohtamisen vahva tuki johdolle, esimiehille ja työntekijöille. Työkyky-SWOT esimiehen kanssa, jossa pysähdytään miettimään oman henkilöstön suorituskyvyn ylläpitämistä ja riskien minimoimista. Tarvittaessa tehostettu tuki työntekijöille.
  • Ketterän ja käyttökelpoisen varhaisen välittämisen -mallin rakentaminen ja eläväksi tekeminen.
  • Työkyvystä neuvotteleminen ja työn muokkaaminen yksilö- ja yhteisötasolla.  Suunnittelemme yhdessä töihin paluuta, korvaavaa työtä tai uudelleen sijoittumista, yrityksen liiketoiminnan tavoitteet ja luonteen huomioiden.
  • Nopea toiminta YT-tilanteissa ja akuuteissa kriisitilanteissa kaikkien osapuolten kesken. Tutkimme kiusaamisväitteitä, kriisipäivystämme. Annamme prosessit ja työkalut tilanteiden ratkaisemiseen. 

Esimiestyön tarve voi ilmentyä sykäyksittäin tai jatkuvana. Työterveyshoitaja on esimiehen tärkein linkki työterveyteen ja Terve johtaminen -palveluihin. Palvelemme puhelimitse, lääkäriasemalla ja mobiilisti DiacorPlussassa (www.diacorplus.fi).

Kysy lisää

Virhe lähettäessä lomaketta!