Menu

Sykekysely - työhyvinvoinnin kehittämisen tukena

Sykekysely on ketterä tapa kartoittaa ja seurata henkilöstön työhyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia esimerkiksi puolivuosittain. Kyselyyn vastaamiseen menee korkeintaan minuutti ja vastaaja saa omista tuloksistaan pikapalautteen ja vaihtuvia pohdintatehtäviä vastaamisen yhteydessä. Johto saa tuloksista koosteraportin ja työkalun työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi. Työterveys hyödyntää myös tuloksia omassa toiminnassaan ja on yhteydessä niihin työntekijöihin, jotka ovat sitä toivoneet.

LISÄTIETOJA SYKEKYSELYYN LIITTYEN:

Sykekysely on suunnattu erityisesti pien- ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat seurata ja kehittää organisaation työhyvinvointia maltillisilla kustannuksilla.

Kyselyyn vastaaminen on täysin luottamuksellista. Yksittäisten väittämien tuloksista raportoidaan työyhteisössä ainoastaan keskiarvoja. Yksittäisiä vastauksia ei voida tunnistaa. Vastaaminen tapahtuu liukuvalla asteikolla (esim. 5,32 ja 4,74), jonka johdosta tuloksista on täysin mahdoton päätellä yksittäisiä vastauksia. Yhteenvetotulokset raportoidaan johdolle, kun vastaajia on vähintään kuusi.

Vastaamisen yhteydessä on mahdollisuus jättää yhteystiedot työterveyteen. Yhteystiedot eivät tallennu kyselyyn, vaan välittyvät suoraan työterveyteen turvasähköpostin välityksellä. Näin työterveyshoitaja voi ottaa yhteyttä ja olla avuksi esim. työkyvyn tuen varmistamiseksi tai muissa työterveyteen liittyvissä asioissa.

Sykekyselyn väittämät ovat pääsääntöisesti suomalaisessa työhyvinvointitutkimuksessa hyviksi havaittuja kysymyksiä. Valinnoissa on huomioitu työ- ja liiketoimintalähtöinen työhyvinvointi. Sykekyselyyn on tarkoituksella valittu vähän kysymyksiä, mikä mahdollistaa tiheänkin toistettavuuden ja sen täyttäminen vie vain vähän aikaa vastaajalta.

KYSY LISÄÄ

työhyvinvointi@diacor.fi

Kysy lisää

Virhe lähettäessä lomaketta!