Menu

Sujuva tietotyö -valmennus

Jotta tietotyö olisi sujuvaa, tehokasta ja turvallista, työn kognitiivisten vaatimusten ja työntekijöiden kognitiivisten resurssien tulisi olla tasapainossa. Sujuva tietotyö -valmennukseen kuuluvan kognitiivisen ergonomian selvityksen avulla saadaan kiinni siitä, mitkä ovat juuri tälle työlle ja työyhteisölle ominaiset työn kuormitus- ja voimavaratekijät. Kerätyn tiedon pohjalta lähdetään kehittämään käytännönläheisiä työn luonteeseen ja työympäristöön sopivia ratkaisuehdotuksia, joiden avulla työn tekeminen sujuvoituu ja tehostuu. Samalla työntekijöiden hyvinvointi lisääntyy ja työssä jaksamista tuetaan.

Sujuvaa tietotyötä tukevat esimerkiksi:

• Toimivat tietojärjestelmät

• Työntekijöiden riittävä osaaminen työtehtävissään

• Hallittu määrä muutoksia kerrallaan

• Riittävä tauotus työssä

• Työtä häiritsevien tekijöiden karsiminen

 Sujuva tietotyö -valmennus toimii esimiesten apuna, kun työyhteisöä vaivaa infoähky, työntekijät vaikuttavat kuormittuneilta, työssä on ollut paljon muutoksia, uuden oppiminen tökkii tai suunnitellaan muuttoa uusiin toimitiloihin.

Kysy lisää

Virhe lähettäessä lomaketta!