Menu

Terve Yritys -pulssikysely 

Pulssikyselyn tavoitteena on seurata työhyvinvoinnin tasoa ja muutoksia toistuvasti, esimerkiksi kuukausittain mahdollistaen työhyvinvointijohtamisen samalla rytmillä kuin liiketoiminnan johtamisen. Kyselyn vastaamiseen menee korkeintaan minuutti ja vastaaja saa omista tuloksistaan pikapalautteen ja vaihtuvia pohdintatehtäviä vastaamisen yhteydessä.

Lisäksi työyhteisöllä on mahdollisuus käsitellä koostetuloksiaan ja tarttua aikaisessa vaiheessa mahdollisiin muutoksiin. Pulssikyselyn tuloksia seuraamalla HR saa arvokasta tietoa työhyvinvoinnin tilasta ja ennusteen sen kehityksestä ja voi omalta osaltaan olla tukemassa myönteistä kehitystä. Työterveys hyödyntää myös tuloksia omassa toiminnassaan ja on yhteydessä niihin työntekijöihin, jotka ovat sitä toivoneet.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ PULSSIKYSELYYN LIITTYEN

Onko kysely varmasti luottamuksellinen?
Kyselyyn vastaaminen on täysin luottamuksellista. Yksittäisten väittämien tuloksista raportoidaan työyhteisössä ainoastaan keskiarvoja ja kokonaistuloksista vastausten jakaumia. Yksittäisiä vastauksia ei voida tunnistaa. Vastaaminen tapahtuu liukuvalla asteikolla (esim. 5,32 ja 4,74), jonka johdosta tuloksista on täysin mahdoton päätellä yksittäisiä vastauksia. Kyselyssä pyydetään taustatietona ainoastaan oma yksikkö, sillä tulokset raportoidaan yksiköittäin, kuitenkin niin että vastaajia on vähintään 6.

Onko yhteystietojen jättäminen työterveyshoitajalle mahdollista?
Vastaamisen yhteydessä on mahdollisuus jättää yhteystiedot omalle nimetylle työterveyshoitajalle. Yhteystiedot eivät tallennu kyselyyn vaan välittyvät suoraan työterveyshoitajalle turvasähköpostin välityksellä. Tieto näistä ei tallennu muualle kuin työterveyshoitajalle. Näin että työterveyshoitaja voi ottaa yhteyttä ja olla avuksi esim. työkyvyn tuen varmistamiseksi tai muissa työterveyteen liittyvissä asioissa.

Miten kysymykset on valittu?
Pulssikyselyn väittämät ovat pääsääntöisesti Suomalaisessa työhyvinvointitutkimuksessa hyviksi havaittuja kysymyksiä. Valinnoissa on huomioitu työ- ja liiketoimintalähtöinen työhyvinvointi. Pulssikyselyyn on tarkoituksella valittu vähän kysymyksiä, mikä mahdollistaa tiheänkin kuukausittaisen toistettavuuden.

Mikä on pikapalaute?
Vastattuasi pulssikyselyyn saat lopuksi itsellesi monisanaisen valmentavan palautteen tuloksistasi. Pikapalautteen tarkoituksena on auttaa sinua pohtimaan omaa työhyvinvointiasi, sen ylläpitämistä ja kehittämistä. Pikapalaute ei tallennu minnekään. Mikäli haluat hyödyntää sitä jatkossa sinun tulee se tulostaa itsellesi.

Kysy lisää

Virhe lähettäessä lomaketta!