Menu

Esimiestuki

Esimiestuki (ETU) on esimiehille suunniteltu mahdollisuus konsultoida työterveyspsykologia omaan työhön ja rooliin liittyvissä kysymyksissä.

Esimies voi hyötyä ulkopuolisesta tuesta esimerkiksi muutostilanteissa, kriisi- ja irtisanomistilanteissa, perustehtävän kirkastamisen tarpeessa, henkilöstön keskinäisissä ristiriitatilanteissa sekä siirtymisessä esimiestehtäviin työyhteisön sisältä ja uuteen esimiesrooliin totuttautumisessa. 

ETU antaa konkreettisia työkaluja esimiestyöhön, kykyyn ratkaista vaikeita tilanteita työlähtöisesti sekä vahvistaa omaa ammatillista työtapaa ja luottamusta omaan esimiesrooliin. Esimiestukeen on matala kynnys.

Kysy lisää

Virhe lähettäessä lomaketta!