Menu

Vakuutusyhtiöt

Olemme solmineet merkittävien suomalaisten vakuutusyhtiöiden kanssa sopimukset sairaanhoitopalveluiden tuottamisesta yhteisille asiakkaillemme. Hoidamme käytännössä kaikkien vakuutusyhtiöiden vakuuttamia henkilöasiakkaita.

Kaikki sopimukset kattavat seuraavat vakuutuslajit:

  • lakisääteiset tapaturmavakuutukset (lakisääteiset tapaturmavakuutukset ja liikennevahingot eli ns. TÄKY)
  • yritysten sairauskuluvakuutukset
  • yksityishenkilöiden sairauskuluvakuutukset
  • yksityistapaturmavakuutukset sekä matkavakuutukset
  • urheilulisenssien vakuutukset

Lakisääteissä vakuutuksissa vakuutusyhtiöllä on oikeus valita hoitolaitos, joka tuottaa sairaanhoitopalvelun asiakkaalle. Muissa vakuutuksissa henkilöasiakas voi valita hoitopaikkansa vakuutusyhtiön sopimuskumppaneista. Diacorissa on vakuutusyhtiöiden asiakaspalvelua varten oma vakuutuspalveluyksikkö, jonka yhteystiedot löytyvät viereisestä ohjelaatikosta. Myös lääkärimme tuntevat vakuutusyhtiöiden palvelut hyvin, joten myös heiltä voi tiedustella eri vakuutuksista ja niiden korvauksista ja menettelytavoista.

Lakisääteisissä vakuutuksissa ns. ensiapuluonteinen hoito voidaan laskuttaa suoraan vakuutusyhtiöiltä. Kalleimmissa hoidoissa ja tutkimuksissa -käytännössä magneettitutkimuksissa ja erilaisissa leikkaushoidoissa- hoitava lääkäri pyytää vakuutusyhtiöiltä ns. maksusitoumuksen. Tämä tehdään ns. E-lausunnolla. Erityisesti erilaisissa urheilujärjestöjen vakuutuksissa on syytä etukäteen selvittää huolella, mitkä ovat kyseisen vakuutuksen rajaukset.

Vapaaehtoisissa vakuutuksissa (esimerkiksi yksityistapaturma-, sairauskulu-, matka- ja lisenssivakuutukset) asiakas maksaa pääsääntöisesti hoitonsa ensin itse ja hakee sen jälkeen korvauksen vakuutusyhtiöltään. Kalleimpiin hoitoihin ja tutkimuksiin voidaan kuitenkin lakisääteisten vakuutusten tavoin hakea maksusitoumusta vakuutusyhtiöltä. Lääkärimme ja vakuutuspalveluyksikkömme tuntevat nämä käytännöt hyvin, joten voitte hyvin kysyä heiltä opastusta. Koulutamme heitä jatkuvasti sujuvan asioiden hoidon takaamiseksi.

Vahingon sattuessa vakuutusyhtiöön on tehtävä vahinkoilmoitus, jossa selvitetään, mitä tapaturmassa sattui. Huomaa, että monissa vakuutuksissa on myös omavastuu, josta vakuutuksenottaja joutuu vastaamaan itse.

Diacorilla on voimassa olevat palvelusopimukset Folksamin, If:n (myös Kaleva ja Mandatum ), LähiTapiolan (myös Turva), POP Vahinkovakuutuksen ja Vektorin kanssa. 

Tiedustelut maksusitoumusasioista voi lähettää sähköpostitse: vakuutuspalvelut@diacor.fi