Menu

SAiraalan onnistunut hoitoketju

Olemme Diacorissa panostaneet onnistuneesti toimiviin hoitoketjuihin. Keskeistä on tiedonkulku ja yhteistyö eri asiantuntijoiden ja hoitoketjuun osallistuvien kesken. Hyvä hoito saadaan toteutettua keskitetysti ja oikea-aikaisesti.

Yhtenäinen tietojärjestelmä mahdollistaa saumattoman tiedonkulun ja tukee hoitopäätösten tekemistä. Ajaudutaan mahdollisesti jopa viivästyneeseen työhön paluuseen, mikäli potilas joutuu hakemaan hoitoa eri palveluntuottajilta esim. työterveyden, kirurgian, radiologian ja fysioterapian asiantuntijoita. Diacor sairaalassa potilasta tuetaan oikea-aikaiseen työhön paluuseen ja yksilöllisesti työnmukauttamisen keinoin yhteystyössä työnantajan kanssa. 

Yksityissairaaloiden leikkaukset ovat pääsääntöisesti tapaturmavakuuksella korvattavia leikkauksia tai vapaaehtoisilla sairauskuluvakuutuksilla korvattavia leikkauksia. Vakuutusyhtiökumppanit ovat mukana yhteistyössä joustavan hoidon takaamiseksi. Vakuutuslajit vaikuttavat leikkaushoidon ajoittamisen nopeuteen. Vapaaehtoisissa vakuutuksissa leikkashoidon ajankohta suunnitellaan yhdessä hoidon tarvetta arvioivan kirurgin ja potilaan kesken.
 

Hoitoketjun tuloksia

Hoitoketjun onnistumisesta voidaan tarkastella selvittämällä sairauspäivien vuorokausia tai keskimääräistä työkyvyttömyysaikaa leikkauksen jälkeen. Diacor sairaalan osalta on analysoitu olkapää- ja polvileikkausten tilastoja työikäisten osalta. Ikähaarukaksi valittiin otannassa 18–66-vuotiaat. Aineistoa rajattiin koskemaan niitä leikkauksia, joissa oli tehty vain yksi päätoimenpide. Sivutoimenpiteillä voi olla vaikutusta toipumisajan pituuteen.

 

DIACOR SAIRAALASSA LEIKKAUSTEN JÄLKEEN SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT

Päätoimenpide  

 18–66-vuotiaat
(keskiarvo/mediaani vrk)

Vaativa olkapääleikkaus NBL00


 

53/47 vrk (n=254) 2016
52/47 vrk (n=297) 2015
Olkalisäkkeen avarrus tähystyksessä NBG15   
 

17/12 vrk (n=290) 2016
17/12 vrk (n=288) 2015

Polven nivelkierukan osan poisto NGD05  
 
13/12 vrk (n=247) 2016
13/14 vrk (n=271) 2015
 
Polven eturistisiteen korjaus NGE35  
 

37/33 vrk (n=79) 2016
32/28 vrk (n=107) 2015

Aineistossa otanta 12 kk 2016 ja 12 kk 2015

 

Diacor Hoitotili on suunniteltu joustavaksi maksutavaksi, kun leikkausta suunnitellaan rahoitettavaksi ilman vakuutusta.

Tutustu Diacor sairaalaan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksiin.