Menu

Sairaalan asiakastyytyväisyys

Diacor sairaalassa on ollut käynnissä jatkuva asiakastyytyväisyyskysely vuodesta 2013 alkaen. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti asiakaspalautteen pohjalta.

Potilaat suosittelevat sairaalaamme keskiarvolla 9,44

Net Promoter Score (NPS) on 88, mikä mielestämme on erinomainen tulos. 

Koko henkilöstö saa potilailta erinomaista palautetta. Kyselyyn vastanneista 98 % oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä hoitohenkilöstön palveluun. Kirurgien palveluihin oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä 98 %.

Erittäin osaavaa ja työhönsä sitoutunutta henkilöstöä, jotka työskentelevät iloisella mielellä. Kiitos!

Potilaan yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen hoidon aikana oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä 98 % kyselyyn vastanneista potilaista.

Toiminta sairaalassa vastaanotosta kotiinlähtöön vaikutti hyvin selkeältä ja asiantuntevalta. Potilaana minulla oli turvallinen olo ja tunne, että tulen huomioiduksi.

Kaikki operaation tehneestä lääkäristä lähtien sujui hienosti ja koko ajan tuntui, että on osaavissa käsissä. Luottavainen tunne.

Yksilöllinen päiväkirurginen potilashoito mahdollistaa hoitoon pääsyn asiakkaan toivomana ajankohtana. Kyselyyn vastanneista 95 % koki saaneensa juuri haluamansa ajankohdan leikkaukseen.

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että vastaanottanut lääkäri järjesti leikkauksen akuuttiin ongelmaan välittömästi parin tunnin sisällä. Tämä oli huippusuoritus.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja se toteutetaan sähköisellä kyselyllä leikkauksen jälkeen. Kiitämme tähän mennessä vastanneita potilaita tuloksista ja palautteista.

Viimeksi päivitetty 12.1.2017, vastannut 461 potilasta vuonna 2016.