Menu

Potilasasiamies

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo asiakkaitamme potilaslainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ("Laki potilaan oikeuksista").

Potilasasiamiehenä toimii sairaanhoitaja Minna Kääriäinen Diacor Sairaalasta. Potilasasiamiehen tavoittaa parhaiten sähköpostilla: potilasasiamies@diacor.fi. Soittopyynnön voi Minna Kääriäiselle jättää numeroon 09 7750 8181.

Potilasasiamiehen kautta ei hoideta potilaskertomuspyyntöjä.

Potilasvahinkoasiat

Potilasvakuutus korvaa tutkimuksissa ja hoidossa syntyneitä haittoja ja menetyksiä potilasvahinkolain mukaisesti. Vahinko on voinut aiheutua esim. lääkäriasemalla hoidon, sairaankuljetuksen, näytteenoton tai fysikaalisen hoidon yhteydessä.

Ennen vahinkoilmoitusta on hyvä keskustella hoitavan lääkärin tai muun asianosaisen kanssa.  Myös Diacorin potilasasiamies antaa neuvoja potilasvahinkoasian käsittelyyn liittyen.

Lisätietoja ja täytettävät lomakkeet löydät Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilta.

Lakisääteinen muistutus

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutukseen on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä.

Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveyden tai sairaanhoitoa valvoville viranomaisille.