Menu

Työterveyspsykologin vastaanotto

Työterveyspsykologin puoleen voit kääntyä, kun koet tarvitsevasi tukea työ- ja elämäntilanteesi jäsentämisessä. Työterveyspsykologin vastaanotolla on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti psyykkiseen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Työterveyspsykologi auttaa jäsentämään ajankohtaista tilannetta, antaa palautetta sekä neuvoja. Tarvittaessa vastaanotolla arvioidaan yhdessä työ- ja toimintakykyä psykologisesta näkökulmasta ja voidaan tutkia muistitoimintoja.

Työterveyspsykologi  auttaa esimerkiksi silloin, kun

  • tarvitset tukea työssä jakamiseen ja stressin hallintaan
  • koet tulleesi kiusatuksi työpaikalla tai olevasi epäasiallisen käytöksen kohteena
  • tarvitset tukea ristiriitatilanteisiin
  • kärsit masennusoireista tai univaikeuksista
  • koet voimakkaita pelkoja tai ahdistuneisuutta
  • tarvitset kriisitukea 

Työterveyspsykologi on yritykseen nimetyn moniammatillisen tiimin jäsen ja omalla erityisosaamisalueellaan tukee yrityksen johtoa ja esimiehiä yrityksen hyvinvoinnissa. Työterveyspsykologit tarjoavat esimerkiksi työnohjaus- ja coaching palveluita yksittäisille työntekijöille ja esimiehille. 


Ohjeet

1.

Varaa aika omalle työterveyshoitajalle tai työterveyslääkärille, jolta saat lähetteen työterveyspsykologille. Ajan voit varata joko verkosta tai puhelimitse numerosta 09 7750 800. Voit varata ajan myös minkä tahansa Diacorin lääkäriaseman vastaanotosta.  

2.

Saavu vastaanotolle ajoissa, jotta ehdit suoriutua ilmoittautumisesta. 

Kustannukset

Työnantaja vastaa työterveyden kustannuksista työterveyssopimuksen laajuuden mukaisesti. Työterveyspsykologin vastaanotot työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin lähetteellä kuuluvat aina sopimukseen. Työterveyteen kuuluvasta käynnistä sinun ei tarvitse maksaa itse.

Toimipisteet

Työterveyspsykologit pitävät vastaanottoja kaikilla lääkäriasemilla. 

Asiantuntijat

Yrityksellesi on nimetty oma työterveyspsykologi, mutta akuuteissa tilanteissa voit hakeutua myös muiden työterveyspsykologien vastaanotolle.

Ahvenniemi Susanna

Työterveyspsykologi

Työnohjaus, first beat -valmennus, esimiestyön tuki, työyhteisön kehittäminen, luennointi

Behm Kaisu

Työterveyspsykologi

Työterveyshuolto, työyhteisöjen kehittäminen, esimiesten tuki, kognitiivisen ergonomian selvitykset, IPT-ryhmät masennuksesta toipuville

Cavén Sini

Psykologi, Työterveyspsykologi, Psykoterapeutti

PsL, Diacor Turun vastaava psykologi, työterveyspsykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja. Kriisihoito, yksilöpsykoterapia, kehopsykoterapia, muistitutkimukset, Firstbeat –hyvinvointianalyysit, yksilö- ja työyhteisötyönohjaus, työyhteisökonsultaatiot ja työyhteisösovittelu sekä Tietoisen läsnäolon ohjaus (mindfulness). 

Grandell Ronnie

Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologi, Executive Coach

Grönroos Nina

Työterveyspsykologi, Psykoterapeutti

Myös psykoterapeutti. Mielialaongelmat, masennus, ahdistus, uupumus, psykoterapia-asiat, kriisit, työhön tai työyhteisöön liittyvät vaikeudet

Hyvén Anne

Työterveyspsykologi

Yksilökonsultaatiot, työnohjaus, kriisityö, lyhytpsykoterapia. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen: työyhteisökartoitukset, ryhmätyönohjaus, ristiriitojen selvittely, työyhteisökonsultaatiot, työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvät koulutukset, luennot

Kankaanpää Eero

Työterveyspsykologi

Karvinen Kaisa

Työterveyspsykologi, Psykologi

Ohjaus, tuki ja neuvonta erilaisissa kuormittavissa työhön ja yksityiselämään liittyvissä tilanteissa, esimerkkinä jaksamisen haasteet, stressi, esimiestyön haasteet, isot muutokset ja kriisit (niiden läpikäyminen ja niistä toipuminen), ihmissuhdeongelmat, itsetunto-ongelmat, ahdistus, masennus, ristiriitatilanteet

Kauppi Minna

Työterveyspsykologi

Työ- ja organisaatiopsykologia, yksilövastaanotto, työyhteisötyö, esimiestyön tuki, työnohjaus, kriisityö (debriefing), hyvinvointivalmennukset ja -luennot

Kauppinen Karri-Pekka

Työterveyspsykologi

Työhyvinvointi, elämän- ja ajanhallintavalmennukset, esimiestyö, masennus, ahdistus, riippuvuudet ja terveyskäyttäytyminen, 360-projektit

Kela Maija-Liisa

Työterveyspsykologi, Psykologi, Psykoterapeutti

Työterveyspsykologi, psykoterapeutti (Kela-pätevyys), psykoterapian kouluttajan erityispätevyys. Aikuisten yksilöterapia, nuorisoterapia, pariterapia, työnohjaus

Keskitalo Minna

Työterveyspsykologi

Esimiesten ja johdon työnohjaaja, toiminnallisten ryhmätyömenetelmien ohjaaja, työterveyspsykologin erikoistumiskoulutus. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen, työyhteisökartoitukset, muutostilanteiden tuki, esimiestyön tuki, Firstbeat-valmennus, ristiriitojen selvittely, kriisityö. Yksilökonsultaatiot aikuisasiakkaille (masennus, uupumus, muutos-, kriisi- ja ristiriitatilanteet, ahdistuneisuus)

Keto Anders

Työterveyspsykologi

Yksilökonsultaatiot, työnohjaus. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen: kartoitukset, ryhmätyönohjaus, ristiriitojen selvittely, työyhteisökonsultaatiot, työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvät koulutukset, luennot. Firstbeat-mittaukset, Beddit-mittaukset

Koskela Taru

Työterveyspsykologi

Työyhteisöjen kehittäminen, esimiestyön tuki, yksilökonsultaatio, (työ)hyvinvointivalmennus ja -luennot, mindfulness

Laari Mari

Työterveyspsykologi

Työyhteisötyö, työyhteisöjen kehittäminen, esimiestyön tukeminen ja kehittäminen, työnohjaus (sekä yksilöt että ryhmät), kyselytutkimukset (esim. ilmapiirikyselyt), kiusaamisväitteiden tutkinta, kriisityö, työhyvinvointiluennot

Lampen Leena-Maija

Työterveyspsykologi

Yksilökonsultaatiot (uupumus, elämänkriisit, masennus, ahdistuneisuus jne.), työnohjaus, lyhytpsykoterapia, mindfulness-ohjaus. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen: kartoitukset, ryhmätyönohjaus, ristiriitojen selvittely, työyhteisökonsultaatiot, työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvät koulutukset, luennot

Laurola Marjukka

Työterveyspsykologi, Psykologi

Työyhteisöjen kehittäminen, johdon ja esimiestyön tuki, työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen kysymykset, (työ)hyvinvointiluennot ja -valmennukset, kriisityö ja muutostuki. Työnohjaus yksilöille ja ryhmille. Yksilökonsultaatiot: uupumus, masennus, haastavat työ- ja elämäntilanteet, stressinhallinta, unettomuuden ja kivun lääkkeetön hoito, ahdistus ja jännitys. Psyykkinen valmennus, hypnoosi, mindfulness

Lyytinen Nina

Työterveyspsykologi

Yksilö- ja työyhteisökonsultaatiot, esimiestyön tuki, hyvinvointivalmennus ja -luennot, työuupumus, masennus, työpaikkakiusaaminen, kriisi- ja traumapsykologia, EMDR-terapia, mindfulness, Firstbeat-sykevälivariaatiomittaukset

Lyömiö-Pienonen Marja-Liisa

Työterveyspsykologi

Yksilövastaanotto, työyhteisötyö, työterveys, esimiestyön tuki, työnohjaus, ongelmatilanteiden konsultointi, kriisityö

Mäkinen Susanna

Työterveyspsykologi

PsL, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi. Työn ja organisaatioiden psykologia, työterveyspsykologia, työyhteisöjen toimivuus, esimiestyön tuki, äkillisten ja pitkittyneiden stressitilanteiden purku ja jälkihoito sekä yksilöille että yhteisöille, palautumisen tuki, keholliset menetelmät psykologisten kokemusten työstössä, univaikeuksien lääkkeetön hoito, mobiilin ja monipaikkaisen työn kuormitus- ja voimavaratekijät, kognitiivinen ergonomia tietotyössä

Norman Corinna

Työterveyspsykologi

MSc Occupational Psychology, laillistettu psykologi, työterveyspsykologi. Työ- ja organisaatiopsykologia, yksilövastaanotto (mm. uupumus, stressi, masennus), työyhteisötyö, esimiestyön tuki, kriisityö (debriefing), hyvinvointivalmennukset ja -luennot, työnohjaus

Noschis Anne

Työterveyspsykologi

Palmén Marilla

Työterveyspsykologi, Psykologi

FT 

Poutanen Kaisa

Työterveyspsykologi

Yksilö- ja työyhteisökonsultaatiot, esimiestyön tuki, työhyvinvointiryhmät ja -luennot, kognitiivinen lyhytterapia

Romana Anneli

Työterveyspsykologi

PsL. Työnohjaus, coaching, esimiesten ja työyhteisöjen kehittäminen ja valmentaminen

Saarinen Siru

Työterveyspsykologi

Yksilövastaanotto, työyhteisötyö, esimiestyön tukeminen, työnohjaaja, organisaatiokonsultti, suppeat muistitutkimukset

Sainio Riitta-Liisa

Työterveyspsykologi, Psykologi

YM, psykologi, työterveyspsykologi, työnohjaaja, psykoterapeutti (Valvira), ryhmäpsykoterapeutti (ET), Kela-pätevyys. Työterveyspsykologian asiantuntija ja yhteistyökumppani, yksilölliset keskustelut, elämänkriisit, perheneuvonta, työkyvyn tuki

Salminen Sampsa

Työterveyspsykologi, Psykologi

PsM. Yksilökonsultaatiot: stressinhallinta, masennus, uupumus, ahdistus, terveyskäyttäytymisen muuttaminen, painonhallinta, elämänkriisit. Työyhteisöjen kehittäminen, johdon ja esimiesten ohjaus ja konsultointi työhyvinvointiin liittyen, ristiriitojen selvittely, työyhteisöselvitykset, muutostilanteiden tuki, koulutukset, luennot, kognitiivinen ergonomia tietotyössä

Savontaus Hanna

Työterveyspsykologi

Työ- ja organisaatiopsykologi. Työnohjaus ja työyhteisön kehittäminen, mindfulness, esimiesten ja johdon tuki 

Sillanpää Heli

Työterveyspsykologi, Psykologi

Ohjaus- ja tukikeskustelut (mm. työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen, yksityiselämän pulmat), työkyvynmääritykset, muistitutkimukset, työhyvinvointikyselyt, työyhteisön kehittäminen, esimiestyön tuki

Snellman Monika

Työterveyspsykologi

Yksilökonsultaatio, työ- ja organisaatiopsykologia, YT-neuvottelut, esimiestyön tuki, kriisit

Soininen Sari

Työterveyspsykologi, Psykoterapeutti

Työterveyspsykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja. Asiakasvastaanotto, työyhteisötyö, esimiestyön tukeminen, asiantuntijaluennot

Svartström Mia

Työterveyspsykologi

Yksilökonsultaatiot (mm. haastavat työ- ja elämäntilanteet, uupumus, masennus, unen pulmat), työyhteisöjen kehittäminen ja muutostuki, esimiestyön tuki, johdon ja esimiesten työnohjaus, työhyvinvointiluennot ja -valmennukset, kyselytutkimukset, Firstbeat-hyvinvointianalyysit

Tierney Vuokko

Psykologi, Työterveyspsykologi

PsL, MSc Counselling Psychology, terveyspsykologian erikoispsykologi, työterveyspsykologi. Yksilövastaanotto: ohjaus, neuvonta ja lyhytinterventiot ahdistukseen, masennukseen, työuupumukseen ja ihmissuhdeongelmiin, sopeutuminen erilaisiin elämänmuutoksiin (esim. läheisen menetys, ero, sairastuminen), kriisityö, psykosomatiikka ja kivun psykologinen hoito. Hyvinvointivalmennukset, koulutukset, työyhteisötyö

Valonen Kaarina

Työterveyspsykologi

Psykologia, terveyspsykologia, työterveyspsykologia, aikuiset ja nuoret, yksilövastaanotto, ohjaus ja neuvonta, työnohjaus

Vanhamäki Satu

Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologia, kriisiterapia (kriisipsykoterapeutti), life coaching, kuntoutuspsykologia, työ- ja yksityiselämän muutoksiin ja kriiseihin liittyvät yksilökonsultaatiot, esimiestyön tuki, työhyvinvointiin liittyvät luennot

Varis Atte

Työterveyspsykologi

Viljava Sanni

Työterveyspsykologi, Psykologi

PsL, terveyspsykologian erikoispsykologi, työterveyspsykologi. Työhön ja yksityiselämään liittyvät konsultaatiot, ohjaus- ja tukikeskustelut (mm. työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen, uupumus, masennus, ahdistus), unettomuuden lääkkeetön hoito, terveyskäyttäytymisen muuttaminen ja terveyden edistäminen, tukea pitkäaikaissairauden tai kipujen kanssa elämiseen, psykosomaattiset oireet, psykologinen painonhallinta