Menu

Psykiatrin vastaanotto

Iso osa psykiatrien vastaanottopotilaistamme tulee työterveyslääkäreiden lähettämänä. Tavallisia syitä psykiatrin vastaanotolle saapumiseen ovat ahdistus- ja masennusoireet.  Jonkin verran tavataan myös kaksisuuntaisia mielialahäiriöitä (maanis-depressiivisyys, bipolaarisuus). Tapaukset ovat erilaisia, jolloin myös hoidot poikkeavat toisistaan.

Vastaanotolla pohditaan hoitokeinoja ja -paikkoja. Joskus kyseessä on vain lääkityksen tarkistus. Mahdollisimman aikainen hoito on psykiatrisissa sairauksissa aina paras vaihtoehto. Tavallisesti yhteen hoitokertaan kuuluu kolme käyntiä, joiden aikana hoidot on aloitettu, lääkitys kontrolloitu ja hoitopaikat valittu.Oireet usein lievittyvät vuoden sisällä ja osa potilaista paranee kokonaan. Lääkehoidon lisäksi myös terapialla on usein hyödyllisiä vaikutuksia. Psykiatri voi tarvittaessa kirjoittaa lähetteen psykoterapeutin vastaanotolle.

Psykiatrin käyntiin ei yleensä liity tutkimustarvetta. Käynnin yhteydessä kirjoitetaan myös mahdolliset reseptit, joko sähköisenä tai paperilla. Vastaanottoaika on useimmiten 60 minuuttia.


Ohjeet

1.

Varaa aika joko verkosta tai puhelimitse numerosta 09 7750 800. Voit varata ajan myös minkä tahansa Diacorin lääkäriaseman vastaanotosta.  

2.

Varsinkin ensimmäisellä kerralla on syytä huomioida seuraavat asiat:

  • Ota mukaan lista käytössä olevista lääkkeistä vahvuuksineen ja annostuksineen
  • Jos olet ollut jossakin muualla hoidossa tai seurannassa, ota mukaan asiaan liittyvät sairauskertomukset.
3.

Maksa käyntisi vastaanotossa lääkärissäkäynnin jälkeen.

Kustannukset

Yksityislääkäri määrittelee itse käyntinsä maksavien käyntipalkkionsa, joten niissä on vaihteluväliä esimerkiksi vastaanottoon käytetyn ajan mukaan. Tiedon kunkin lääkärin vastaanottohinnasta saa verkosta tai ajanvarauksen yhteydessä. 
Yleinen hinta alle 60 minuutin käynnille on noin 180 €. Sairausvakuutuskorvaus (”sv-korvaus” tai ”Kela-korvaus”) on 27 €, mikä vähennetään palkkiosta suoraan maksutapahtuman yhteydessä. Tällöin asiakkaan maksettavaksi jää 153 € ja poliklinikkamaksu 18,90 €.

Toimipisteet

Psykiatrin vastaanottoja on tarjolla Diacorin jokaisella lääkäriasemalla. Katso sinulle sopivin sijainti täältä

Asiantuntijat

Antikainen Marjatta

Psykiatri

Dosentti, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Ahdistus, masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, työuupumus, kroonisten sairauksien aiheuttamat huolet, erityisherkkyys. Työterveyshuollon konsultaatiot. Terapia-arviot ja terapiaan ohjaus ja lausunnot

Aronen Päivi

Psykiatri

LL, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti. Nuorten ja aikuisten yleispsykiatriset tutkimukset ja hoidot, psykoterapia-arviot ja lausunnot, konsultaatiot  

Borchers Pekka

Psykiatri

LL, FT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, psykoterapian kouluttajan erityispätevyys. Yleispsykiatria, työterveyshuollon psykiatriset konsultaatiot, psykoterapia-arviot, psykoosien ja muiden vaikeiden mielenterveyshäiriöiden perhekeskeinen, tarpeenmukainen hoito, perhe- ja pariterapia

Ekholm Anita

Psykiatri

LL, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti (VET). Ahdistus ja masennus, lääkehoito, lyhyt- ja kriisiterapiat, psykoterapia-arviot, työkykyselvitykset, nuorisopsykiatria

Hannula Jorma

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti. Psykoterapia-arviot, työkyky ja kuntoutus, työuupumus ja jaksaminen

Hautaniemi Mari

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri. Yleispsykiatria, konsultaatiot, psykoterapia-arviot, lausunnot

Heikkinen Risto

Psykiatri, Nuorisopsykiatri

LL, nuorisopsykiatrian ja kliinisen kemian erikoislääkäri. Nuorisopsykiatria, laboratoriotutkimukset

Heinälä Pekka

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti. Aikuisten psyykkisten ongelmien selvittely, todettujen psykiatristen häiriöiden hoidon suunnittelu ja hoito hoitosuositusten mukaisesti, työ- ja toimintakyvyn arviot, psykoterapia-arviot, alkoholin ja keskushermostoon vaikuttavien lääkeaineiden ongelmakäytöstä vieroittaminen, muiden sairauksien kanssa samanaikaisesti esiintyvien psykiatristen häiriöiden tutkiminen ja hoito, erikseen sovitusti lyhytkestoiset psykoterapiat (aikuisten dynaaminen yksilöpsykoterapia), toiminnallisten riippuvuuksien (mm. rahapeliriippuvuus) hoito

Hinttala Pentti

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti. Yleispsykiatria, kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia

Holmström Kirsi

Psykiatri

Psykiatrian erikoislääkäri. Työterveyshuollon konsultaatiot, psykoterapia-arviot, psykoosien hoito

Julin Kim

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys. Aikuiset, suomenkieliset psykiatriset potilaat laidasta laitaan, erityisesti univaikeuksista kärsivät

Jänkälä Kirsi

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri. Yleispsykiatria, kaksisuuntainen mielialahäiriö, työkykyarviot, psykoterapia-arviot, seksuaalisuus

Järvinen Patrik

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Karjalainen Anna-Maija

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti (VET). Ahdistuneisuushäiriöiden ja masennuksen hoito, kuntoutuspsykoterapia-arviot, psykodynaaminen yksilöpsykoterapia

Koivulehto Seppo

Psykiatri

Nuoruusikäisten ja nuorten aikuisten psykoterapia ja tilanteen arviointi, työssäkäyvien aikuisten kriisiterapia ja konsultaatiot, psykodynaamiseen terapiaan ja psykoanalyysiin hakeutuvien arviointi ja hoito

Korkeila Jyrki

Psykiatri

LT, professori, psykiatrian erikoislääkäri. Mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, persoonallisuushäiriöt, päihdehäiriöt, psykoosi

Koskela Johanna

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti. Psykoterapia-arviot, masennuksen ja ahdistushäiriöiden tutkimus ja hoito

Kovarskis Levas

Psykiatri

Psykiatrian erikoislääkäri. Psykiatria, psykoterapia, työnohjaus

Kymäläinen Jelena

Psykiatri

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti. Yleispsykiatria, kognitiivis-analyyttinen psykoterapia

Kymäläinen Olli

Psykiatri

Psykiatrian erikoislääkäri. Masennus, psykoterapia-arviot, ADHD:n alkuselvittelyt ja jatkohoitoon ohjaus, unettomuus

Kähkönen Seppo

Psykiatri

Dosentti, psykiatrian ja kliinisen farmakologian erikoislääkäri, psykoterapeutti, lääkärikouluttajan, psykoterapian kouluttajan ja yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys. Yleispsykiatria, työkyvyn arviointi, psykoterapia-arviot, kognitiivinen lyhytpsykoterapia

Kärkkäinen Jukka

Psykiatri

LT, psykiatrian erikoislääkäri

Laurila Riitta

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapian erityispätevyys. Yli 16-vuotiaiden nuorten ja aikuisten psykiatrinen hoito, psykoterapia- ja työkykyarviot, lääkehoidon arviot, lausunnot, lyhytpsykoterapia

Leppämäki Sami

Psykiatri

LT, psykiatrian dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapian erityispätevyys (kognitiivinen psykoterapia). Työkyky- ja psykoterapia-arviot, mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, pakko-oireinen häiriö (OCD), kehityksellinen neuropsykiatria aikuisilla (esim. ADHD/ADD, Asperger, Tourette)

Lind Harriet

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti (VET), hallinnon erityispätevyys. Psykiatrinen arvio ja hoito, pari- ja perheterapia, työnohjaus

Mansikka Henrik

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri. Yleispsykiatria, mielialahäiriöt

Mikkonen Tuitu

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri. Konsultaatiot, hoidontarpeen arvio, syömishäiriöt, kriisitilanteet

Mäki-Hokkonen Heljä

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapian erityispätevyys. Yleispsykiatria, psykoterapiatarpeen arviot, lyhytpsykoterapia, työterveyshuollon konsultaatiot, fyysisiin sairauksiin liittyvät psyykkiset kriisit

Oksanen Jorma

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys ja hallinnon pätevyys. Kliininen psykiatria

Palmroos Hannu

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri. Työterveyspsykiatria

Pankola Liisa

Psykiatri

Psykiatrian erikoislääkäri. Työterveyshuollon psykiatriset konsultaatiot, diagnostiikka, psykoterapia-arviot ja lausunnot, nuorisopsykiatria (yli 14-vuotiaat)

Paunio Tiina

Psykiatri

LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri. Psykiatriset työkyvyn- ja hoidonarviot, psykoterapia-arviot

Pihlajamaa Johanna

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri. Ahdistuneisuushäiriöt, unihäiriöt, masennus, työkykyarviot, psykoterapia-arviot, työterveyshuollon konsultaatiot

Pihlakoski Vappu

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti (YET), psykoterapian erityispätevyys. Psyykkiset ongelmat, henkinen jaksaminen, masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt, psykoterapia-arviot

Puukko-Vaheri Leena-Riitta

Psykiatri

LT, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Puuskari Varpu

Psykiatri

LL, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoisläääkäri, psykoterapeutti. Aikuis- ja nuorisopsykiatria

Quarshie Tuula

Psykiatri

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti. Transkulttuurinen psykiatria, työnohjaus

Raassina Roope

Psykiatri

Psykiatrian erikoislääkäri

Riikonen Esa

Psykiatri, Nuorisopsykiatri

LL, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys, psykoterapeutti. Yleispsykiatria, työkyvyn- ja hoidonarviot, psykosomatiikka, kognitiivinen psykoterapia

Saari Veli-Matti

Psykiatri

LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti. Masennuksen hoito, psykoterapiatarpeen arviot, työkyvyn arviot, psykiatrinen lääkehoito, kognitiivinen lyhytpsykoterapia

Salenius Stephan

Psykiatri

Psykiatrian erikoislääkäri

Saleva Tuula

Psykiatri

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Turunen Merja-Maaria

Psykiatri

LL, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys, psykoterapeutti. Lasten ja nuorten ongelmien tutkimus ja hoito, vanhempien ohjaus ja neuvonta, kriisit elämäntilanteiden ja työelämän muutoksissa, perheterapia

Vilkman Harry

Psykiatri

Psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti (YET). Yleispsykiatria, psykoterapia (vain suomeksi), ADHD:n jatkohoito