Menu

Muistisairauksien hoitaminen

Muistisairaudet lisääntyvät iän karttuessa. Ne ovat keskeisin toimintakykyä heikentävä tekijä. Muistisairaus ilmenee yksilöllisesti, ja varhainen sairauden toteaminen on olennaista.

Muistisairauksien riskitekijöitä ovat mm. ylipaino, korkea verenpaine, korkea kolesteroli ja diabetes. Huolellinen tutkimus ja seuranta auttavat selvittämään oireiden syitä, sillä ohimeneviä muistivaikeuksia voivat aiheuttaa myös kiire, stressi, väsymys tai masentuneisuus. Alzheimerin tauti on yleisin muistisairaus.

Liikunta, henkinen aktiivisuus, oikeat ravintovalinnat ja päihteiden välttäminen suojaavat muistisairauksilta. Säännöllinen seuranta mahdollistaa yksilöllisten ja muistisairauden kuhunkin vaiheeseen sopivien palveluiden ja tukitoimien järjestämisen. Kuntouttava toiminta on tärkeä tuki muistisairauden kaikissa vaiheissa.

Jos epäilet muistisairautta, kannattaa hakeutua muistisairauksien hoitoon erikoistuneiden geriatrien, sisätautilääkäreiden tai muistihoitajan vastaanotolle. Ajan voit varata puhelimitse, et tarvitse lähetettä. Myös kuka tahansa läheisesi tai sinut kohdannut terveydenhuollon ammattilainen, jolle on syntynyt epäilys muistisairauden mahdollisuudesta, voi suostumuksellasi varata ajan. Tarkoituksena on päästä taudinmääritykseen ja hoidon aloitukseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Muistisairauden selvityksen kulmakiviä ovat haastattelut, erilaiset muistikyselyt ja muistitestit (CERAD-tehtäväsarja tai neuropsykologinen tutkimus) sekä aivojen kuvantaminen (ensisijaisesti magneettikuva) ja verikokeet.

Testien perusteella arvioidaan, kuulostaako muistihäiriö vakavalta ja viittaako tulos muistisairauteen. Jos tulos on normaali, jatkotutkimuksia ei tarvita. Muistihäiriön voi aiheuttaa myös masennus, samoin kuin yleiskuntoa heikentävä sairaus tai sopimaton lääkitys.

Tarjoamme myös sairastuneen perheelle tukea ja tietoa sairaudesta, sen hoidosta ja kulusta sekä yhteiskunnan tukien hakemisesta. 


Ohjeet

1.

Varaa aika geriatrille, sisätautilääkärille tai muistihoitajalle verkosta tai puhelimitse numerosta 09 775 088.

2.

Jos olet ollut muualla hoidossa tai seurannassa, ota mukaan muualla tehdyt asiaan liittyvät laboratorio- ja röntgentutkimustulokset sekä sairauskertomukset. Erityisesti EKG ja sydänfilmi olisi hyvä ottaa mukaan. Jos haluat, voimme luvallasi pyytää terveystietosi muista hoitopaikoista. 

3.

Tarkastuksen jälkeen maksun yhteydessä voit sopia ajat mahdollisille lisätutkimuksille.

4.

Täytä esitietolomake ja tuo se mukana terveystarkastukseen.