Menu

Laserleikkauksesta toipuminen

Kaikkiin toimenpiteisiin ja leikkauksiin liittyy riskejä, joskin ne ovat todella harvinaisia. Kunkin asiakkaan terveys on yksilöllinen ja häntä hoidetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Taittovirheleikkauksen LASIK- ja pintalaser-tekniikalla liittyvät mahdolliset sivuvaikutukset voivat olla seuraavanlaisia:

Silmien kuivuminen leikkauksen on varsin yleistä ensimmäisinä kuukausina leikkauksen jälkeen. Oireina ovat roskan tunne silmässä, kirvely, valonarkuus ja silmien väsyminen. Kuivuutta lievitetään kostuttavilla silmätipoilla, joita saat ensi alkuun meiltä mukaasi kotiutuessasi ja jatkossa apteekista ilman reseptiä. Mahdolliset kuivumisoireet lievittyvät tai häviävät yleensä 6kk kuluessa leikkauksesta.

Häikäisyä esiintyy leikkauksen jälkeen lähinnä ensimmäisinä vuorokausina valoisissa olosuhteissa. Voimakkaimmillaan häikäisy on leikkauspäivänä. Leikattu silmä voi olla normaalia arempi valolle ensimmäisinä kuukausina leikkauksen jälkeen. Annamme mukaan tummat suojalasit leikkauksen jälkeen, jotka lievittävät häikäisyä ja suojaavat samalla leikattua silmää. Suosittelemme yleisesti aurinkolasien käyttöä aurinkoisilla ilmoilla.

Kontrastiherkkyys ja hämäränäkö voivat leikkauksen jälkeen alentua, mutta palautuvat normaaliksi yleensä puolen vuoden kuluessa leikkauksesta. Näihin voi liittyä mm. valojen ympärillä näkyvät valorenkaat sekä häikäistyminen. Tämä ongelma on merkittävästi vähentynyt, kun hoidettavan silmän optisen alue on laajentunut 6mm:iin. Diacorin laitteistolla voidaan yksilöllisesti säätää läpän kokoa ja sitä kautta tehdä vähintään 6mm optisia hoitoalueita.

Yli- tai alikorjauksella tarkoitetaan ennalta asetetusta tavoitteesta poikkeavaa taittovoiman tulosta. Normaali vaihteluväli taittovoiman korjaukselle on +-0,50D poikkeama asetetusta tavoitteesta. Mikäli yli- tai alikorjaus on tätä suurempi, voidaan keskustella takuutoimenpiteen tekemisestä, jotta päästäisiin asetettuun tavoitteeseen. On myös mahdollista, joskin harvinaista, että leikkauksen jälkeen esiintyy leikkauksesta aiheutunutta epäsäännöllistä hajataittoa. Tämä riski on tutkimusten (2) mukaan 0-1% luokkaa.

LASIK-leikkauksessa läpän muodostumiseen voi liittyä tekijöitä, joita ei huolellisellakaan esitutkimuksella voida ennustaa. Läpän tekoon käytettävät laitteistot tarkastetaan ja kalibroidaan ennen jokaista leikkausta. Läppään liittyvien poikkeamien määrä on pieni, 1-2%, kun toimenpiteen tekee kokenut kirurgi. Diacorissa leikkauksia tekevät kirurgit, Timo Hellstedt ja Tapio Ihanamäki ovat menestyksekkäästi leikanneet tuhansia asiakkaita. Läppään liittyvä yleisin poikkeama on läpän rypistyminen kiinnittymisvaiheen, 1kk, aikana, jolloin läppä tulee nostaa uudelleen ja suoristaa. Läppä voi rypistyä esimerkiksi voimakkaan hankauksen tai silmään kohdistuvan iskun vuoksi ensimmäisen kuukauden aikana leikkauksen jälkeen. Harvinaisemmat läppäpoikkeamat voivat aiheuttaa korjaamattoman sekä parhaan korjatun näöntarkkuuden sekä sarveiskalvon optisten ominaisuuksien heikkenemistä.

Sarveiskalvon pintasolukkoa eli epiteeliä voi kasvaa läpän alle leikkauksen jälkeen. Usein se häviää itsestään, mutta sitä voidaan tarvittaessa poistaa myös kirurgisesti. Tätä asiaa seurataan jälkitarkastuskäynneillä.

Sarveiskalvon tulehdus on äärimmäisen harvinaista LASIKin tai pintalaseroinnin jälkeen. Tulehdusta ehkäistään hyvällä leikkauksenaikaisella hygienialla, huolellisella leikkausvälineistön huollolla, leikkauksenjälkeisillä antibioottitipoilla sekä leikatun silmän jälkihoitoon liittyvällä neuvonnalla.

Sarveiskalvon arpisamentuma (haze) on poikkeava paranemisreaktio sarveiskalvon pintasoluissa. Lievänä sitä esiintyy usein pintalaseroinnin jälkeen, paranemisen alkuvaiheessa, 1-4 kuukautta leikkauksesta. Arpisamentuma alkaa hävitä yleensä 3-6 kuukauden kuluttua leikkauksesta. Arpisamentuman riski on jonkin verran korkeampi käytettäessä pintalaserointi-tekniikkaa suurempiin taittovirheisiin. Arpisamentuman muodostumista pyritään vähentämään leikkauksen jälkeen käytettävällä kortisonitippahoidolla, joka tavallisesti kestää 1-3kk. Auringonvalo lisää arpisamentuman riskiä ja etenkin pintalaserointi-leikkauksen jälkeen on syytä pitää hyvin UV valoa suodattavia aurinkolaseja aina aurinkoisilla ilmoilla ulkona liikuttaessa. Erityisen hyvin silmät tulee suojata keväthangilla, vesien äärellä ja ulkomaanmatkoilla. LASIK-leikkauksen jälkeen arpisamentuman riskiä ei katsota olevan. Mahdollista arpisamentuman muodostumista seurataan jälkitarkastuskäynneillä.

Kortisonitipat voivat aiheuttaa tilapäistä silmänpaineennousua. Tilannetta seurataan jälkitarkastuksen yhteydessä silmänpainemittauksin. Silmänpaineen nousu koskee lähinnä pintalaserointi-leikkauksen jälkitilaa, jossa kortisonitippoja käytetään kauemmin, noin 3kk. Silmänpaine normalisoituu kortisonin käytön lopettamisen jälkeen ja hoidon aikana sitä voidaan alentaa tarvittaessa silmätipoilla.

Sarveiskalvon pullistuma eli ectasia on sarveiskalvon ohenemisesta johtuva tila. Se aiheutuu sarveiskalvon liiallisesta ohentamisesta. Tämän estämiseksi huolellisella esitutkimuksella varmistetaan toimenpiteen ja käytettävän tekniikan soveltuvuus, jolloin sarveiskalvoa ei ohenneta alle turvallisen minimirajan.

Toimenpiteen jälkeistä kipua on lähinnä pintalaserointi-leikkauksen jälkeen. Kivun lievittämiseksi annamme mukaasi kipulääkkeitä. LASIK-menetelmällä tehdyn leikkauksen jälkeen silmissä voi esiintyä vetistystä, roskantunnetta sekä kirvelyä. Varsinaista kipua LASIK-leikkauksen jälkeen ei ole.

Silmän iskunkestävyys ei heikenny LASIK- tai pintalaserointi-leikkauksen jälkeen (2).

Verkkokalvon irtauman tilastollinen riski liittyy etenkin suureen likitaittoisuuteen. Tätä riskiä sarveiskalvon näönkorjausleikkaus ei muuta. Jos sinua mietityttää jokin näönkorjausleikkaukseen liittyvä kysymys, ota rohkeasti yhteyttä Silmäyksikköön.

 

LÄHTEET:

 

(1) Lasik World Literature Review: Quality of Life and Patient Satisfaction. 2009. American Academy of Ophtalmology.

(2) Taittovirheiden kirurginen hoito. Duodecim 5/2002. Suomen Silmälääkäriyhdistys ry. Käypä hoito -suositukset.