Menu

Kaihileikkauksen kulku ja toipuminen

Ennen jokaista leikkausta tehdään huolellinen esitutkimus, jossa valitaan sinulle sopivin tekomykiö. Esitutkimuksessa tutkitaan silmien terveystilanne sekä varmistetaan, että oireiden aiheuttajana on nimenomaan kaihi eikä jokin muu näköä heikentävä silmäsairaus. Lisäksi käydään läpi leikkaukseen vaikuttavat seikat, riskit ja hyödyt. Yksilöllisen suunnittelun avulla potilaan silmälasien käyttötarve vähenee merkittävästi ja osa potilaista vapautuu kokonaan silmälasien käytöstä.

Keinomykiöt ovat kehittyneet nopeasti viimeisten vuosien aikana. Kaihileikkaus on nykyään refraktiivista kirurgiaa eli samentuneen linssin poiston lisäksi pyritään korjaamaan silmässä esiintyvät taittovirheet. Erikoislinsseillä pyritään siihen, että potilaan riippuvuus silmälaseihin vähenee toimenpiteen jälkeen. Valitettavasti mikään tekniikka ei ole aukoton. Aina ei saavuteta tilannetta, jossa potilas pääsee kokonaan eroon silmälaseista.

Leikkaustekniikka ja keinomykiö valitaan yksilöllisen suunnittelun perusteella. Vaihtoehtoja ovat:

  • Yksitehokeinolinssi: Luonnollinen linssimme pystyy tarkentumaan lähelle ja kauas. Yksitehoisella keinolinssillä voidaan korjata liki-, kauko- ja hajataittoisuutta. Näillä tekomykiöillä saavutetaan tarkka näöntarkkuus yhdelle etäisyydelle tavallisesti kauas. Tällöin lähelle katsomiseen tarvitaan lukulasit.
  • Toorinen keinolinssi: Nykyisellä kaihileikkaustekniikalla voidaan korjata silmässä esiintyvä silmän taittavan pinnan eli sarveiskalvon aiheuttama hajataitteisuus käyttämällä ns. toorista keinomykiötä. Tämän leikkauksen jälkeen potilas näkee kauas ilman laseja. 
  • Monitehoinen keinolinssi: Tietyille potilaille voidaan asettaa ns. monitehokeinolinssi. Tällöin saadaan hyvä näöntarkkuus kahdelle etäisyydelle, eli potilas näkee lähelle ja kauas ilman laseja. Viimeisten tutkimusten mukaan 88 prosenttia monitehokeinolinssin saaneista kaihipotilaista ilmoitti, ettei käytä lainkaan silmälaseja.

Kaihileikkaus on nykytekniikalla suoritettuna turvallinen ja kustannustehokas toimenpide. Leikkaus suoritetaan tippapuudutuksessa ja se kestää noin 20 minuuttia. Kaihileikkauksessa samentunut linssi poistetaan noin 2.2-2.4 mm leikkaushaavan kautta. Poistettu linssi korvataan keinolinssillä. Näkö paranee muutaman päivän kuluessa. Kaihileikkaus kannattaa suorittaa siinä vaiheessa, kun kaihi aiheuttaa oireita. Kaihin kypsyttämistä ei kannata odotella, koska silmä toipuu nopeammin jos se leikataan ajoissa.

Toimenpiteen jälkeen silmä suojataan suojakilvellä. Noin tunnin seurannan jälkeen potilas kotiutuu. Tätä ennen leikkaava lääkäri tarkastaa silmän tilanteen. Diacorissa tehdyn kaihileikkauksen jälkeen voit tarvittaessa yöpyä sairaalassa. Seuraavana päivänä aloitetaan silmätiputus, joka jatkuu noin 3-4 viikkoa. Diacor- silmäyksikössä tehdyn hoidon jatkopaikaksi suosittelemme Helsingin Diakonissalaitoksen sairaalaa Hoiva Oy:ta. Etenkin iäkkäillä ihmisillä ammattilaisen apu tiputushoidossa voi olla tervetullutta. Sairaalassa se hoituu varmasti ja tehokkaasti. Ensimmäiset 3-5 päivää leikkauksen jälkeen ovat tärkeitä silmäinfektioiden torjunnan kannalta. Sairausloman tarve kaihileikkauksen jälkeen on 1-3 viikkoa.

Mikään leikkaustoimenpide ei ole riskitön. Kaihileikkauksen riskit ovat vähäisiä, esimerkiksi tulehdusriski on promillen luokkaa. Joskus silmänpaine voi kohota tilapäisesti leikkauksen jälkeen. Myös sarveiskalvon turpoaminen leikkauksen jälkeen on mahdollista. Tällöin näön kirkastuminen voi kestää pitempään. Joissain tapauksissa vuosien kuluttua leikkauksesta takakotelo samenee ja syntyy niin kutsuttu jälkikaihi tai jälkisamentuma. Jälkikaihi hoidetaan laserilla normaalin vastaanottokäynnin yhteydessä. Toimenpide kestää vain muutaman minuutin.


Kustannukset

Arvoasiakkaana saat 200 €:n alennuksen yhden silmän kaihileikkauksesta. Molempien silmien kaihileikkauksesta alennus on yhteensä 400 €. Etu on voimassa 31.5.2017 asti.

Lue lisää kaihileikkauksesta