Menu

FMS-testaus

Ihmisen keho on luotu liikkumaan. Työn ja liikunnan luonne vaikuttavat siihen, miten ihmisen keho kuormittuu tai vahvistuu. Kehon hyvinvoinnin kannalta monipuolinen liikunta on avainasemassa. Liikuntatottumusten tai epäedullisten työasentojen vuoksi kehoon saattaa huomaamatta tulla puolieroja tai toimintahäiriöitä, jotka voivat kuormittaa kehoa ja aiheuttaa liikkumista ja toimintakykyä haittaavia oireita.

FMS (Functional Movement Screening)

Fysioterapeutin suorittama toiminnallinen liikekartoitus ja yksilöllisesti valikoidut liikkuvuus- ja lihasvoimamittaukset auttavat kehon kuormittumisen arvioimisessa ja mahdollisten rasitusoireiden ja vammojen riskien kartoittamisessa. FMS-testauksen pohjalta laaditaan kehon liikehäiriöitä korjaavia harjoitteita, joiden avulla voidaan vähentää kehon kuormitusta ja vammojen syntyä aiheuttavia liikkuvuus- ja liikekontrollin häiriöitä.

FMS-testaus sopii kaikille liikuntaa harrastaville ja urheilijoille vammojen ennaltaehkäisyssä ja harjoittelun optimoinnissa.

Kehon heikoista lenkeistä vahvuuksiin – toiminnallinen liikekartoitus pohjana optimaaliselle harjoittelulle

Toiminnallinen liikekartoitus arvioi koko kehon liikemalleja seitsemällä testiliikkeellä ja löytää puolieroja ja suorituskykyä haastavia toimintahäiriöitä. Testi paljastaa piilevät liikekontrollin häiriöt, jotka vasta tulevaisuudessa voivat aiheuttaa ongelmia. Lisäksi fysioterapeutit tarkentavat tutkimista spesifeillä liikkuvuus-, liikehallinta- ja lihasvoimatestauksilla tarvittaessa.

FMS toiminnallinen liikekartoitus sopii myös työterveyden työkaluksi. FMS liikekartoituksella voidaan tunnistaa riski työperäisille rasitusvammoille ja näin ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelin oireita. Testaus voidaan toteuttaa ketterästi myös yrityksessä. Kysy lisää omalta työfysioterapeutiltasi.


Asiantuntijat

Bergdahl-Härkönen Marjo

Työfysioterapeutti

McKenzie-fysioterapeutti, Personal Trainer. Työfysioterapia, MDT (McKenzie-menetelmä), PhysioPilates

Besselink Nina

Työfysioterapeutti

Työfysioterapia, työpaikkaselvitykset, työpaikkakäynnit, ergonomia, tilasuunnittelu, toimintakykytestit, suorituskykytestit, kuntotestit, ohjaus ja neuvonta, sykevälivaihtelu, SVV, HRV, liikunta, liikuntaryhmät

Bogdanoff Arnikki

Työfysioterapeutti, Urheilufysioterapeutti

Diacor Omavalmentaja, Personal Trainer. Työpaikkaselvitykset, työpaikkakäynnit, ergonomia, tilasuunnittelu, toimintakykytestit, lihastasapainotestit, FMS-testit, ohjaus ja neuvonta, sykevälivariaatio, urheilufysioterapia (kestävyys- ja palloilulajit), liikuntaryhmät, PhysioPilates

Ekroos Katja

Työfysioterapeutti

Cert. MDT-terapeutti. Työfysioterapia, tuki- ja liikuntaelinvaivat, fyysisen toimintakyvyn testit, FMS-testit, kinesioteippaus, Firstbeat-sykevariaatiomittaukset

Eskola-Oliva Johanna

Työfysioterapeutti, Urheilufysioterapeutti

Diacor Omavalmentaja, Personal Trainer, PhysioPilates-ohjaaja. Työfysioterapia, työpaikkaselvitykset, tilasunnittelu, ergonomia, työpaikkakäynnit, ohjaus ja neuvonta, kinesioteippaus, toimintakykytestit, suorituskykytestit, kuntotestit, FMS-testit, SVV, HRV, sykevälivaihtelu, urheilufysioterapia (jalkapallo, yleisurheilu, uinti, golf), liikuntaryhmät, fysioterapiaryhmät, liikunta

Forsberg Päivi

Työfysioterapeutti

Työfysioterapia, ergonomia, tuki- ja liikuntaelinvaivat, työpaikkaselvitykset, fyysisen toimintakyvyn testit, kuntotestit, FMS-testaus, Firstbeat-sykevälivariaatiomittaus

Grönqvist Tony

Työfysioterapeutti

Työfysioterapia, työpaikkaselvitykset, työpaikkakäynnit, ergonomia, tilasuunnittelu

Hakonen Maija

Työfysioterapeutti

Tuki - ja liikuntaelinten oireet, työfysioterapia, ergonomia, työpaikkakäynnit, toimintakykytestit, kuntotestit, sykevälivaihtelumittaukset, asentohuimaus, kinesioteippaus

Huikuri Pirjo

Työfysioterapeutti

Kinnunen Tero

Fysioterapeutti, Urheilufysioterapeutti

Erikoistuva manipulatiivinen fysioterapeutti (Maitland-konsepti). Tuki- ja liikuntaelimistön oireet, niska- ja selkävaivat, jalka-, nilkka- ja polvioireet, leikkauksen jälkeinen fysioterapia, urheilufysioterapia (palloilulajit), urheiluvammat, podiatrinen fysioterapia, alaraaja-analyysit, tukipohjalliset

Knuutinen Annukka

Työfysioterapeutti

Diacor Omavalmentaja, McKenzie-fysioterapeutti, Personal Trainer, PhysioPilates-ohjaaja. Ergonomia, työpaikkakäynnit, ergonomiaselvitykset, tilasuunnittelu, toimintakykytestit, suorituskykytestit, kuntotestit, FMS-testit, ohjaus ja neuvonta, työkyvyn arviointi, sykevälivaihtelumittaus, SVV, McKenzie-menetelmä, liikuntaryhmät (matalan kynnyksen ryhmät, niska-selkäryhmät, PhysioFit, pilates), Mediracer-mittaukset

Koskela Satu

Työfysioterapeutti

Tuki- ja liikuntaelimistön terveys, työkyvyn arviointi, ergonomia ja työolojen kehittäminen, terveysliikunta, terveyskunnon testaukset

Kosonen Minna

Työfysioterapeutti

Diacor Omavalmentaja, Personal Trainer. Työfysioterapia, työpaikkaselvitykset, tilasunnittelu, ergonomia, työpaikkakäynnit, ohjaus ja neuvonta, kinesioteippaus, toimintakykytestit, suorituskykytestit, kuntotestit, FMS-testit, Firstbeat-sykevälimittaukset, kuntosaliryhmät, yksilöohjaukset salilla, sauvakävelyohjaaja

Kosonen Tomi

Työfysioterapeutti

Diacor Omavalmentaja, Personal Trainer. Työpaikkaselvitykset, työpaikkakäynnit, ergonomia, tilasuunnittelu, toimintakykytestit, suorituskykytestit, kuntotestit, ohjaus ja neuvonta, sykevälivaihtelu, sykevälivariaatio, liikunta, liikuntaryhmät

Laitala Maarit

Työfysioterapeutti

Ergonomia, tilasuunnittelu, toimintakykytestit, suorituskykytestit, kuntotestit, ohjaus ja neuvonta, sykevälivariaatio, Mediracer-tutkimukset, liikunta, liikuntaryhmät (FysioKimppa, PhysioPilates, niska- ja selkäryhmät), rentoutusryhmät

Laukkarinen Tuija

Työfysioterapeutti

Personal Trainer (Trainer4You).Työfysioterapia, Somatic Fysio, Anatomy trains 1&2, FMS-testit

Nyman Annamaija

Työfysioterapeutti

Personal Trainer (Trainer4You). Työfysioterapia, työpaikkaselvitykset, tilasuunnittelu, ergonomia, työpaikkakäynnit, tuki- ja liikuntaelinoireet, fyysinen kuormitus, ohjaus ja neuvonta, kinesioteippaus, toimintakykytestit, suorituskykytestit, kuntotestit, FMS-testit, SVV, HRV, sykevälivaihtelu, Somatic Fysio, Anatomy trains 1&2

Palm Anne

Työfysioterapeutti, Urheilufysioterapeutti

Diacor Omavalmentaja, Personal Trainer, erikoistumassa urheilufysioterapiaan (SUFT). Työfysioterapia, työpaikkaselvitykset, työpaikkakäynnit, urheilufysioterapia (kestävyysurheilu, pyöräily), oma valmennus, ohjaus ja neuvonta, ergonomia, tilasuunnittelu, fyysisen suorituskyvyn testit, FMS-urheilutestaus, sykevälivariaatioanalyysi, liikunta, liikuntaryhmät

Romppanen Pirjo

Työfysioterapeutti

Työfysioterapia, Personal Trainer (Trainer4You), Diacor Omavalmentaja

Rosenström Markku

Työfysioterapeutti, Urheilufysioterapeutti

Työfysioterapia, työpaikkaselvitykset, työpaikkakäynnit, urheilufysioterapia (kestävyysjuoksu, tennis, luistelu), ohjaus ja neuvonta, ergonomia, tilasuunnittelu, fyysisen suorituskyvyn testit, HRV, SRV, sykevälivariaatioanalyysi, liikunta, liikuntaryhmät

Salo Mari

Työfysioterapeutti

Diacor Omavalmentaja, Personal Trainer. Ergonomia, tilasuunnittelu, toimintakykytestit, suorituskykytestit, kuntotestit, ohjaus ja neuvonta, liikunta, liikuntaryhmät (FysioKimppa, Pilates, niska-selkäryhmät, matalan kynnyksen ryhmät, musiikkiliikunta, rentoutuminen)

Salvén Anu

Fysioterapeutti, Työfysioterapeutti

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, työfysioterapia, tinnituksen hoito, akupunktio, lymfaterapia, kinesioteippaus

Sydänoja Sirpa

Työfysioterapeutti

McKenzie-fysioterapeutti, Potilassiirtojen Ergonomiakortti -kouluttaja (TTL). Työfysioterapia, työpaikkaselvitykset, ergonomia, tilasuunnittelu, ohjaus ja neuvonta, työn kuormituksen arviointi, sykevälivariaatio, HRV, fyysisen suorituskyvyn testit, liikuntaryhmät, niska-selkäryhmät

Tissari Jari

Työfysioterapeutti, Urheilufysioterapeutti

Diacor Omavalmentaja, McKenzie-fysioterapeutti, FAF Personal Trainer. Työfysioterapia, työpaikkakäynnit, tuki- ja liikuntaelinvaivat, leikkauksen jälkeinen fysioterapia, urheilufysioterapia (jalkapallo, koripallo, saliharjoittelu, kahvakuula), fyysinen testaaminen (mm. FMS-testit), kinesioteippaus, akupunktio, sykevälivariaatiomittaus

Toikka Minna

Työfysioterapeutti

Työfysioterapeutti, Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttaja, cert. MDT-terapeutti. Tuki- ja liikuntaelinongelmat, ohjaus ja neuvonta, työkyvyn arviointi, työpaikkakäynnit, ergonomiaohjaus, ergonomiaselvitykset, fyysisen toimintakyvyn testit, FMS-testit, kinesioteippaus, Firstbeat-sykevariaatiomittaukset (yksilö- ja ryhmäpalautteet)

Ukkonen Tuukka

Työfysioterapeutti, Urheilufysioterapeutti

Diacor Omavalmentaja, Personal Trainer. Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, työpaikkaselvitykset, työpaikkakäynnit, ergonomia, tilasuunnittelu, toimintakykytestit, lihastasapainotestit, sykevariaatiomittaukset (Firstbeat), urheilufysioterapia (uinti, kuntosaliharjoittelu), FMS (Functional Movement Systems, Level 2 sertifioitu), fyysisen työntekijän sekä urheilijan loukkaantumisen riskianalyysit, ennaltaehkäisevä sekä korjaava harjoittelu, kinesio- ja urheiluteippaus

Vainio Pasi

Fysioterapeutti, Urheilufysioterapeutti

LitM, fysioterapeutti. Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, selän ja niskan akuutit ja krooniset ongelmat, leikkauksen jälkeinen kuntoutus, urheilufysioterapia (maila- ja pallopelit, kuntosaliharjoittelu)

Valpio Riitta

Työfysioterapeutti, Urheilufysioterapeutti

Diacor Omavalmentaja, Personal Trainer. Työpaikkakäynnit, luennot, sykevälivariaatiomittaus, toimintakyvyn testaus, urheilufysioterapia (soutu, tanssi, voimistelu), valmennus, kinesioteippaus