Menu
16.8.2016 08:00 - 11.10.2016 17:00

Voimavarat käyttöön -ryhmä alkaa 11.10.2016

”Voimavarat käyttöön” -ryhmä auttaa sinua toipumaan masennuksesta. Aluksi tarkastelet ryhmän ohjaajan kanssa tilannettasi kolmessa yksilötapaamisessa, joissa ryhmän ohjaaja auttaa sinua hakemaan keskeiset masennuksesi taustalla olevat ”kipukysymykset” sekä yksilölliset tavoitteesi työskentelylle.

Ryhmässä käsitellään konkreettisesti, kokemuksellisesti ja uusia toimintatapoja harjoittelemalla masennukseen liittyviä
vuorovaikutustilanteita. Ryhmä tarjoaa lisäksi hyväksyntää ja vertaistukea. Ryhmän ohjaajina toimivat psykoterapeutti
ja työterveyspsykologi.

Ryhmäkertoja on kahden viikon välein yhteensä 9 ja noin kolmen kuukauden kuluttua ryhmän päättymisestä on seurantatapaaminen.

Ensimmäinen ryhmätapaaminen kestää neljä tuntia ja seuraavat yhdeksän tapaamista ovat kestoltaan kaksi tuntia.
Ryhmän toiminta pohjautuu interpersoonalliseen psykoterapiamenetelmään, joka on erityisesti masennukseen hoitoon
kehitetty ja tieteellisesti tutkittu hoitomenetelmä. Hoitomuotona interpersoonallinen psykoterapia on Suomessa osana
valtakunnallista masennuksen Käypä hoito -suositusta.

Ryhmän jälkeen olet vuoden ajan mukana seurannassa, jossa itsearviointien ja loppupalautteen avulla seuraamme
vointiasi ja ryhmäkokemusten vaikuttavuutta. Seuranta tukee ryhmässä saatujen tulosten ja muutosten pysyvyyttä.


KENELLE RYHMÄ SOVELTUU?

Ryhmä soveltuu sinulle, joka kärsit lievistä tai keskivaikeista masennusoireista ja työ-, opiskelu- tai toimintakykysi on uhattuna. Ryhmän tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa takaisin toimintakykyiseen arkeen. Ryhmästä hyödyt eniten, kun se on kohdennettu oikea-aikaisesti. Tästä johtuen ryhmä ei sovellu akuutin kriisivaiheen tai päihdeongelman hoitomuodoksi.


HINTA

Voimavarat käyttöön -ryhmän hinta on 1260€ (ryhmäkäynnit) + 300€ (yksilöhaastattelut ja kirjallinen yhteenveto sekä
loppupalaute).


RAHOITUS

Ryhmää voivat rahoittaa työnantajat, eläkevakuutusyhtiöt, asiakas itse tai vakuutusyhtiö sairauskuluvakuutuksen kautta.


LISÄTIETOJA RYHMÄNOHJAAJILTA:

Carita Alanne, psykoterapeutti, p. 0400 242 833, carita.alanne@diacor.fi
Sari Soininen, psykoterapeutti, työterveyspsykologi, p. 040 868 2802, sari.soininen@diacor.fi
Ryhmä alkaa 11.10.16.


Lue lisää

Työterveyspsykologi, Psykoterapeutti