Menu

Työpaikkojen kriisivalmius kuntoon

Työpaikoilla voi syntyä tilanteita, joita kukaan ei  pysty ennakoimaan. Näihin voidaan varautua suunnittelemalla tukitoimet niin, että apu voidaan käynnistää  tarpeen vaatiessa nopeasti. Tyypillisiä tilanteita ovat esimerkiksi työyhteisön jäsenen onnettomuudet, uhka- ja väkivaltatapaukset, ryöstöt ja jopa äkilliset kuolemat tai itsemurhat. Ne jättävät jälkensä työyhteisöihin erityisesti silloin, kun tapahtunutta ei hoideta.

- Tällaisissa tilanteissa ihmisillä saattaa olla vaikeuksia keskittyä työn tekemiseen. Olo on ylivireä ja levoton ja esimerkiksi muistivaikeudet ovat tavallisia. Psykologiset yksin tai ryhmässä tapahtuvat kriisi-istunnot voivat olla avuksi. Ne jäsentävät tapahtumien kokonaiskuvaa ja edistävät psyykkistä toipumisprosessia.

Ryhmäistunnot helpottavat äkillisten tapahtumien jälkivaikutuksia ja vähentävät sairauspoissaoloja.

Vertaistukena toimivassa ryhmässä toisten kokemukset lisäävät oman tilanteen ymmärtämistä ja hyväksymistä, sanoo työterveyspsykologi Nina Lyytinen Diacorista.

Lyytisen mukaan kriisityö on keskeinen osa työterveyspsykologin työtä. Hän muistuttaa, että myös kriisien seuranta on hoidettava. Diacorissa on kriisitilanteita varten rakennettu päivystysmalli, joka mahdollistaa kriisitilanteiden nopean tuen, jatkotuen tarpeen arvioinnin ja tarvittaessa myös ohjauksen jatkohoitoon.

- Työpaikoilla on näissä asioissa suurta kirjavuutta eikä edes kaikilla työterveyshuollon palveluntuottajilla ole valmiutta kriisitoimintaan. On kuitenkin selvää, että työnantajien pitäisi järjestää nämä asiat kuntoon. Myös työterveystoimijoiden olisi panostettava asiaan. Mahdolliset toimenpiteet kriisitilanteiden jälkeen saattavat olla melko helppojakin, kuten esimerkiksi  toimenkuvan väliaikainen muuttaminen.

Kriisinhoitotietämys kehittyy koko ajan. Viime aikoina Suomessa on akuuttien kriisien hoidossa ryhdytty käyttämään uutta ryhmämuotoista EMDR-menetelmää. Lyytinen on esitellyt menetelmää myös Libanonissa, jossa hän on saanut Psykologien Sosiaalinen Vastuu -järjestön kautta kokemusta pakolaisten ja heitä hoitavien työntekijöiden auttamisesta. Tätä työtä ja kokemusta tarvitaan koko ajan enemmän myös Suomessa.

Artikkelin kirjoittaja: Esko Heikkinen

 

 

 


Lue lisää

Työterveyspsykologi