Menu

Tupakointi on haitallista kuulollekin

Kuulon yhteydessä puhutaan nykyisin ”kolmesta D:stä”, eli dementiasta, diabeteksesta ja depressiosta. Depressio liittyy sosiaaliseen eristäytymiseen ja itsetunnon heikkenemiseen ja dementia näiden lisäksi aivojen deprivaatiotilaan, kun kuulo- ja muistitoiminnot eivät saa tarvitsemaansa harjoitusta.

Diabeteksen vaikutukset näköön ja alaraajojen hermotoimintaan tunnetaan, mutta myös kuulo kärsii korkeasta verensokerista, sillä kuuleminen on hermotoimintaa sekin. Metabolinen oireisto eli korkea verensokeri, kolesteroli ja verenpaine muodostavat riskinsä aivoille yleensäkin, siten myös kuulemiselle. Korvasimpukan aineenvaihdunta kärsii ja pikku hiljaa sisäkorva alkaa rappeutua.

Metabolisen oireyhtymän eli keskivartalolihavuuden riskit tunnetaan muualla lääketieteessä hyvin, mutta sen vaikutusta kuuloon ei aina tiedosteta. Tupakka on toinen asia, jonka ei ymmärretä olevan tekemisissä kuulon heikkenemisen kanssa. Yleensä ihmiset tunnistavat kuuloriskeistä vain melun. Silti kuulon suojaamistakaan ei usein joko haluta tai ei osata, sanoo kuulontutkija Anita Valjakka Diacor Ruoholahdessa toimivasta Sata-Kuulo Oy:stä.

Valjakan asiakkailla epäillään kuulon alenemaa tai he kärsivät tinnituksesta, huimauksesta tai korvien suhinasta. Tinnitus tarkoittaa kaikkia niitä ääniä, joille ei ole ulkoista syytä. Se on usein ensimmäinen merkki kuulon alenemasta, joten tinnituspotilaan on syytä hakeutua nopeasti kuulontutkimukseen.

Miehillä kuulo alkaa – jos alkaa - heiketä 50 ikävuoden jälkeen, naisilla jonkin verran myöhemmin. Valjakan mielestä suhtautuminen kuulokojeeseen voisi olla samanlaista kuin suhtautuminen silmälaseihin. Ero on vain siinä, että silmälasien käyttäjästä kukaan ei tiedä, ettei tämä näe jos hän ottaa lasit pois. Kuulolaitteen kohdalla tilanne on päinvastoin: kaikki huomaavat, kun sen ottaa pois, mutta eivät huomaa, kun se on korvassa.

Kuulokojeita on monia erilaisia, kuten on tarpeitakin: kuulon alenema voi painottua mataliin, keskialueen tai korkeisiin taajuuksiin, kuunteluolosuhteet voivat olla vaativia tai vähemmän vaativia ja käyttäjän sorminäppäryys ja näkö voivat asettaa omat rajoituksensa. Tämän päivän kuulokojeet ovat huomaamattomia ja helppoja käyttää ja ne säädetään tietokoneavusteisesti aina uudelleen, kun kuulo muuttuu.

Anita Valjakka
kuulontutkija, Satakuulo
anita.valjakka@diacor.fi

 


Lue lisää

Kuulontutkijan vastaanotto