Menu

Sairauksien hoito verkossa kiinnostaa suomalaisia

 

Lähes puolet (46 %) suomalaisista hakee tietoa internetistä ennen hakeutumistaan hoitoon vaivan tai sairauden vuoksi. Kolmannes arvostaisi sitä, että asiantuntija voisi arvioida hoidon tarpeen videon välityksellä ennen lääkärin ajanvarausta. 36 % käyttäisi mielellään älypuhelimeen ladattavaa sovellusta, jossa ajanvarauksen lisäksi olisi hoitoon osallistuneiden asiantuntijoiden tiedot, reseptit, lähetteet, hoitojen kustannukset ja rokotusaikataulut. Myös puhelimeen ladattavaa KELA-korttia toivotaan.

Nämä tiedot ilmenevät Diacorin teettämästä tutkimuksesta, johon vastasi tuhat 18 - 75-vuotiasta suomalaista viime marraskuussa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suomalaisten suhtautuminen omaan terveydenhoitoonsa on muuttumassa. Jopa  45 %:lla vastaajista oli terveyteen liittyviä huolia.

Vaikka tiedonhaku netistä on aktiivista, kuitenkin vain vajaa viidennes (19 %) luottaa sieltä löytyvään terveysinformaatioon. Silti lähes puolet (47 %) vastaajista pyrkii hoitamaan sairautensa ensisijaisesti ilman lääkäriä.

Naiset kiinnostuneimpia terveydestä

Naiset ovat miehiä aktiivisempia ja innokkaampia terveyden suhteen ja hoitavat sitä tarmokkaammin. He etsivät ahkerammin terveyteen liittyvää tietoa ja myös luottavat netistä löytyvään tietoon miehiä vahvemmin. Toisaalta naiset pitävät lääkärin kohtaamista kasvokkain tärkeämpänä kuin miehet. Vaikka miehet ovat vähemmän kiinnostuneita omasta terveydestään, he ovat naisia valmiimpia omaksumaan uusia terveyteen liittyviä digitaalisia palveluja.

Viidennes suomalaisista (21 %) haluaisi tulevaisuudessa hoitaa mahdollisimman paljon terveyteen liittyviä asioita kotoa käsin. Niin sanottujen edelläkävijöiden joukosta kuitenkin jopa 37 % suosii mahdollisuutta hoitaa terveysasioita kotonaan. Edelläkävijät omaksuvat uudet palvelut ja teknologian sovellukset omasta mielestään aikaisemmin kuin muut ihmiset keskimäärin. Vastaajista edelläkävijöitä oli hieman yli viidennes. He ovat useimmiten alle 40-vuotiaita ja miehiä.

Kaikista vastaajista 76 % haluaisi, että kaikki terveyteen liittyvät tiedot, reseptit, lähetteet ja tulokset löytyisivät yhdestä paikasta. 42 % olisi valmis luovuttamaan enemmän tietoa terveydestään palvelun tuottajalle, jos se parantaa hoitoa.

Herättelyä terveysasioissa kaivataan

Jopa 42 % vastaajista haluaisi itselle räätälöityjä suosituksia sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Lähes saman verran (40 %) on kiinnostunut palvelusta, jossa olisi henkilökohtainen terveysasiantuntija, jonka kanssa tavataan säännöllisesti eli jonkinlainen 'terveyden personal trainer'.

Kolmannes (35 %) suomalaisista lukisi myös mielellään arvioita lääkäreistä. He haluaisivat, että lääkärikeskuksen nettisivuilla olisi selkeästi esillä, kuinka kukin lääkäri on menestynyt työssään.

Lisätietoja:
markkinointi- ja viestintäjohtaja Susan Patronen puh. 040 5522 092
susan.patronen(at)diacor.fi

Kotimainen Diacor on Helsingin Diakonissalaitoksen ja LähiTapiolan omistama hyvinvointialan yritys. Diacorilla on 13 lääkäriasemaa pääkaupunkiseudulla, yksi Turussa ja Suomen pitkäaikaisin yksityinen sairaala Helsingin Ruoholahdessa.