Menu
23.9.2016 12:00 - 4.10.2016 10:00

Läheinen - oletko jäänyt yksin ajatustesi kanssa?

OSVIITTA -vertaistukea muistisairaan omaiselle

Läheisen ihmisen sairastuminen etenevään muistisairauteen herättää monia tunteita ja kysymyksiä.
Perustamme jo neljännen vertaistukiryhmän, jossa samassa tilanteessa olevat ihmiset voivat vaihtaa kokemuksiaan ja saada tietoa muistisairauksista. Ryhmässä voidaan ilmaista ja jakaa niitä tunteita, joita itse kukin kokee sopeutuessaan elämään muistisairaan kanssa.


Tapaamisten aiheet muotoutuvat ryhmän toiveiden mukaisesti, mm:

* Monipuolisesti muistista
* Aivoterveys ja muistin huolto
* Muistisairaudet ja haasteet
* Vinkkejä muistisairaan kohtaamiseen
* Mistä apua, neuvoa, tukea ja vertaistukea
* Jokaisessa tapaamisessa on mahdollisuus ajatusten vaihtoon ja vapaaseen keskusteluun.

Maksuton ryhmä kokoontuu syksyn 2016 aikana yhteensä viisi kertaa, 1,5 tuntia kerrallaan.
Ensimmäinen tapaaminen pidetään tiistaina 11.10.2016 klo 17.30 Diacor Alppikadun lääkäriaseman neuvotteluhuoneessa osoitteessa Alppikatu 2 B 2. krs, 00530 Helsinki.

Ryhmän koko on minimissään 4 henkilöä ja maksimissaan 8 henkilöä. Tarvittaessa voit tuoda muistisairaan
läheiseen Leenankotiin hoitoon kokoontumisen ajaksi tai hyödyntää Hoivan kotihoidon palveluita.

Ryhmän vetäjänä toimii koulutettu muistikoordinaattori Aila Ahovehmas. Hänellä on vuosien kokemus työskentelystä muistisairaiden ja heidän omaisten kanssa.

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu viimeistään 4.10.2016 OSVIITTA -vertaistukiryhmään
aila.ahovehmas@hoiva.fi tai 050 568 9427.

Lämpimästi tervetuloa !

Aila Ahovehmas,
muistihoitaja, palveluvastaava

Tässä alla Ailan kirjoittamia ajatuksia OSVIITTA -ryhmän ohjaamisesta:

” Suomessa on tällä hetkellä 193 000 muistisairasta (Muistiliitto) ja jos ajattelemme kerrannaisvaikutusta, sairaus koskettaa yli puolta miljoonaa suomalaista. Läheisen sairastuessa muistisairauteen, koko perheen dynamiikka muuttuu. Onhan puhuttu, että muistisairaus on koko perheen sairaus, joka muuttaa valtasuhteita perheen sisällä.

Minulla on ollut mahdollisuus toimia Osviitta- omaisten vertaistukiryhmän vetäjänä. Ryhmissä on itketty ja naurettu sekä jaettu yhteisiä arjen haasteita. Myös tietopuolta on käsitelty, erilaisia muistisairauksia, kohtaamista ja elämästä luopumista. Käsiteltävät asiat ovat useimmiten nousseet esiin ryhmästä ja siitä hämmennyksestä, kun omainen tai läheinen on saanut muistisairausdiagnoosin - miten tästä eteenpäin?

Ryhmäläiset ovat saaneet tietoa ja oivalluksia toisiltaan, en olekaan yksin näiden kysymysten kanssa ja voin saada apua rohkeasti kysymällä.

Meille kaikille, myös muistisairaille olisi kuitenkin tärkeää tulla nähdyksi ja kohdelluksi ihmisenä. Jokainen meistä haluaa olla arvokas, haluamme tulla kohdelluksi ja kohdatuksi arvokkaana ja arvostettuna. Arvostuksen voi antaa vain toinen ihminen.Tarvistsemme paitsi arvostusta myös armoa. Armosta niin itseä kuin toista kohtaan kasvaa ihmisyys.

Ihmisten välisessä toiminnassa tarvitaan kasvokkain kohtaamista. Kohtaaminen vaatii läsnäoloa . Kohtaamiseen on tärkeää mennä sydän edellä. Toisen ihmisen kohtaamisessa tulisi ottaa huomioon, että meistä jokainen kantaa mukanaan oman elämänsä taakkaa. Kaikki kokemuksemme vaikuttavat kaikkeen. Koko elämä on ihmisessä, jonka kohtaamme.

Erilaisuuden kohtaaminen voi pelottaa ja eri tavalla asioihin suhtautuviin ihmisiin tutustumalla voi joutua kohtaamaan myös vaikeita asioita. Asioita ei kuitenkaan tulisi pelätä. Mitä rohkeammin jokainen menee pelkoaan päin, sitä vahvemmiksi tulemme.”


- Ketään ei jätetä yksin-