Menu

Optimoimalla kohti Tervettä Yritystä

Yhteiskunnassamme käydään parhaillaan kiivasta keskustelua, millä toimenpiteillä lisäämme tuottavuutta ja samanaikaisesti pidennämme työuria.

Näen päivittäin työssäni miten yritykset joutuvat tekemään entistä tiukempaa ja vaikeampaa valintaa siitä miten ja kuinka suurilla investoinneilla henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia tuetaan. Haastavat taloudelliset ajat kyseenalaistavat terveellä tavalla myös  työterveysyhteistyötä. Järkevästi työkykyyn panostetut eurot palautuvat kuitenkin moninkertaisina takaisin.

Tiedämme, että terve yritys syntyy terveestä työstä, terveestä johtamisesta, terveestä työyhteisöstä ja terveestä työntekijästä.

Tällä yhtälöllä lisätään myös tuottavuutta ja pidennetään työuria.

Me Diacorissa olemme tarttuneet tähän haasteeseen auttamalla asiakasyrityksiämme optimoimaan työterveys- ja hyvinvointi-investoinnit. Optimoinnin tavoitteena on tunnistaa keskeisimmät liiketoimintaa ja hyvinvointia tukevat työterveys- ja hyvinvointitoimenpiteet ja suunnata yhteistyötä liiketoimintahyötyä tuottavaan tekemiseen. Prosessissa sovitaan yhteisistä tavoitteista, toimenpiteistä, sekä seurantamittareista  ja Integroidaan  työhyvinvointia tukevat prosessit yhdeksi kokonaisuudeksi.

Mihin sitten edelleen halutaan investoida?

Kokemuksemme mukaan optimoinneissa keskeiseksi yhteistyön painopistealueeksi nouseekin Terveen Yrityksen® rakentaminen, hyvinvoinnin  systemaattinen johtaminen. Aikaa ja rahaa ei haluta hajauttaa kaikkialle samansisältöisenä ja/tai suuruisena. Keskiöön nousevat riskien tunnistaminen, työkyvyn seurannan ja tukemisen prosessit.  Eri toimijoiden roolit sekä  yhteistyörakenteet ovat myös poikkeuksetta vaatineet kirkastuttamista. Työkyvyn ja hyvinvoinnin johtamisesta arjessa vastaa työpaikoilla esimiehet ja näin ollen myös  esimiesten osaamiseen ja jaksamiseen halutaan panostaa yrityksissä. Lisäksi yritysten johto on ollut erityisen kiinnostunut rakentamaan  liiketoimintalähtöisiä  hyvinvoinnin ja investointien vaikuttavuuden seurantamittareita. Terveen työyhteisön näkökulmasta fokus on vahvasti toimenpiteiden kohdentamisessa businesskriittisiin tiimeihin tai liiketoimintoihin. Työntekijätasolla investoinnit suuntautuvat henkilöstön itseohjautuvuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen yritykseen istuvalla tavalla uusia toimintamalleja ja välineitä hyödyntäen.

Kenelle ja millä kokoonpanolla?

Olemme toteuttaneet optimointeja niin uusille kuin vanhoillekin asiakasyrityksillemme. Yrityksen koko ei ole määräävä tekijä. Prosessi räätälöidään aina yrityksen tarpeen mukaan. Meillä on ollut ilo toteuttaa optimointeja myös yhteistyössä asiakkaidemme muiden kumppaneiden kanssa. Prosesseissa on ollut mukana yrityksen edustuksen lisäksi useampi työterveyden palveluntuottaja, eläkevakuutusyhtiön edustaja ja myös muita hyvinvointikumppaneita. Päämääränähän on rakentaa yritystä ja sen liiketoimintaa tukeva kokonaisuus yhdistämällä eri toimijoiden voimavarat ja osaaminen.

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kokemukset

Asiakkaamme ovat todenneet optimoinnista, että selkeät roolit ja vuosikello ovat vapauttaneet aikaa ja vähentäneet asioiden tapauskohtaista hoitamista.

Tiivis ja aito vuoropuhelu työterveyden kanssa sekä liiketoimintalähtöiset seurantamittarit ovat  tukeneet yritysten tiedollajohtamista.

Lisäksi optimointiprosessin avulla on voitu tunnistaa ja poistaa päällekkäisiä resursseja ja kustannuksia sekä kohdentaa toimenpiteitä tarkoituksenmukaisesti.  

Haasteet ovat liittyneet optimoinnissa sovittujen asioiden toteutumiseen, jos yrityksen tai sen kumppaneiden avainhenkilöissä on tapahtunut vaihdoksia. Hyvä dokumentaatio sovituista asioista sekä seurantaprosessi ovat auttaneet näissä muutostilanteissa. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen yrityksen liiketoimintaa tukevista toimenpiteistä vaatii enemmän yhteistä keskustelua silloin kuin optimointia toteutetaan yhdessä usean kumppanin kanssa. Ajat ovat haastavia taloudellisesti, työ ja työelämä muuttuu. Yhdessä tekemällä systemaattisesti ja tavoitteellisesti yrityksen liiketoiminnan tarpeista lähteviä tekoja säästämme oikeissa asioissa ja tuemme asiakasyritystemme tuottavuutta.

Lisää asiakaskokemuksia on luvassa myöhemmin. Mikäli et malta odottaa ja haluat kuulla lisää, niin otathan minuun yhteyttä.

Marja Kuusisto
kehityspäällikkö, uudet liiketoiminnot


Lue lisää

Terve Yritys -ohjelma