Menu

Mammografiassa käynti kannattaa!

Rintasyöpä on naisten selvästi yleisin syöpä. Siihen sairastuu vuosittain 5000 naista, eli tilastollisesti joka kahdeksas nainen saa elämänsä aikana rintasyövän. Määrä on viime vuosina hiukan lisääntynyt. Kolmasosa rintasyövistä voitaisiin estää, jos yksikään nainen ei olisi ylipainoinen eikä käyttäisi alkoholia, ja jokainen harrastaisi liikuntaa.

Suomessa 50 - 69-vuotiaat naiset kutsutaan kahden vuoden välein mammografiaseulontaan. Sen tarve ei lopu 70 ikävuoteen, vaan kuvauksia kannattaa jatkaa, jos nainen voi hyvin ja terveitä ikävuosia voidaan olettaa olevan jäljellä. Rintasyövän esiintyvyys nousee 40-vuoden iästä ja 45-vuoden iästä vielä selvästi, joten esimerkiksi lähisuvussa esiintynyt rintasyöpä vaikuttaa päätökseen aloittamisiästä. Joissakin maissa seulonnat aloitetaan jo 40-vuotiaana.

Varhain löydetyn rintasyövän ennuste on parempi kuin myöhemmin kookkaampana ja levinneenä löytyneen.

Ja mikäli syöpä löytyy pienenä, voidaan leikkaus toteuttaa säästävämpänä, sanoo Diacorin radiologi Marja Rinne.

Seulonnoista kutsutaan jatkotutkimuksiin 2-5 prosenttia seulotuista ja noin 0,5 prosentilla seulotuista löytyy lopulta rintasyöpä. Yleisin jatkotutkimus on rintojen ultraäänitutkimus. Yksityissektorilla se tehdään automaattisesti mammografiaa täydentävänä. Epäilyttävistä poikkeavuuksista otetaan kudosnäyte.

Kuvauksessa rintaa puristetaan, sillä mammografiakuvasta tulee ilman napakkaa puristusta epätarkka. Lisäksi sädeannos vähenee huomattavasti kudospaksuuden pienentyessä. 

- Puristus kestää vain pienen hetken, joten sen ohimenevän kiputuntemuksen kestää kyllä. Tuntemukseen vaikuttaa myös rintakudoksen synnynnäinen tyyppi.  Jos kudos sisältää pääosin vain rasvakudosta, puristus ei satu. Mutta jos kudos on tiivistä ja runsasta, kuvaus aristaa. Jos rinnat ovat muutenkin kivuliaat ennen kuukautisia, kuvaus kannattaa tehdä vasta niiden jälkeen. Kipulääkettäkin voi ottaa 1-2 tuntia ennen tutkimusta.

Rinteen mukaan mammografiassa ja täydentävässä ultraäänitutkimuksessa käyminen kannattaa ehdottomasti, sillä rintasyöpä on niin yleinen sairaus.

Ultraäänitutkimus on varsinkin ns. tiivisrintaisilla naisilla tärkeä lisätutkimus ja naisen on ylipäätään hyvä tietää, minkälainen synnynnäinen kudostyyppi hänen rinnoissaan on.

Ultraääni ei kuitenkaan yksin riitä, sillä noin joka viides rintasyöpä alkaa pienillä suolajyvän kokoisilla mikrokalkeilla. Ne eivät alkuvaiheessa erotu ultraäänellä, mutta mammografiakuvauksessa sen sijaan kyllä.

Artikkelin kirjoittaja: Esko Heikkinen

 

                                                                                                                          


Lue lisää

Radiologi