Menu

Kaamosmasennus iskee naisiin

Yleisin vuodenaikoihin liittyvä mielialahäiriö on kaamosmasennus, joka paranee itsestään keväällä tai kesällä valoisuuden lisääntyessä. Sen lievempi versio on kaamosväsymys. Kaamosmasennuksen oireet alkavat vuosittain samaan aikaan, yleensä syys-marraskuussa.

- Yhden tutkimuksen mukaan noin seitsemällä prosentilla suomalaista havaitaan kaamosmasennusta.

Jotkut ovat kuitenkin arvioineet tuon luvun liian suureksi. Esimerkiksi islantilaisilla ja saamelaisilla on kaamosmasennusta vähemmän. Tämän ajatellaan johtuvan perimästä, sanoo psykiatri Ilpo Paavolainen Diacorista.

Kaamosmasennukselle on tunnusomaista, että 70 - 80  prosenttia siitä kärsivistä on naisia.

Nuori aikuisikä, painonhallintavaikeudet ja syömishäiriöt näyttävät liittyvän kaamosmasennukseen. Usein kuvaan kuuluu myös muita mielenterveysongelmia, kuten ahdistusta, sosiaalisia pelkoja ja jopa paniikkihäiriötä.

- Kaamosmasennuksen aiheuttajaa ei tiedetä varmasti, vaikka asiaa on tutkittu paljon. Tutkimukset kertovat, että ihmisten serotoniinipitoisuudet olivat pienimmillään talvella. Melatoniini on serotoniinin johdos. Nykyisin otaksutaan, että serotoniini ja aivojen käpyrauhasessa yöllä erittyvä melatoniini yhdessä olisivat kaamosmasennuksen taustalla.

- Kirkasvalohoito on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi kaamosmasennuksessa, lääkehoitojen ja psykoterapian ohella. Myös ryhmämuotoisesta kognitiivisesta lyhytterapiasta näyttäisi olevan hoidossa hyötyä.

Joillekin ihmisille myös kevät tai kesä voi laukaista mielialahäiriön, yleensä masennuksen. Tämä on kuitenkin huomattavasti harvinaisempi mielialahäiriö kuin pimeään vuodenaikaan liittyvä kaamosmasennus. Yleensä valoisuuden lisääntyminen kohottaa ihmisen mielialaa.

Ilpo Paavolaisen mukaan suurin osa ihmisistä kokee erilaisia vuodenaikoihin liittyviä mielialan ja käyttäytymisen muutoksia. Ne eivät kuitenkaan haittaa normaalia elämää ja toimintakykyä.

Esko Heikkinen
Asiantuntijaviestintä ja urheilulääketiede
Diacor terveyspalvelut Oy
Hiomotie 8, 00380 Helsinki
p. 09 7750 7861 tai 050 625 32
esko.heikkinen@diacor.fi
www.diacor.fi


Lue lisää

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
Psykiatrin vastaanotto