Menu

Digitalisoituva Diacor

Yksi asia on varma - digitalisaatio muuttaa terveyspalveluja - niin kuin se on jo tehnyt monella muulla alalla.

Asiointi pankin konttorissa tai matkatoimistossa tuntuu jo melkeinpä huonommalta asiakaspalvelulta kuin toimivien nettipalvelujen käyttö. Mutta mitä digitalisaatio muuttaa terveydenhuollossa?

Etäasioinnin lisääntyminen on yksi varmimmista muutoksista. Tulevaisuudessa perinteisen vastaanottokäynnin lisäksi tulee uusia ajasta ja paikasta riippumattomia tapoja asioida oman lääkärinsä kanssa. Tähän samaan etäasiointiin kuuluvat myös erilaiset potilasportaalit, joissa yksilöt voivat tarkastella omia terveystietojaan.

Omat mittaukset ja havainnot muuttavat myös asiointia. Useimmilla meistä on jo jonkinlainen terveyteen liittyvä mittari käytössään. Tyypillinen mittari on vaikkapa liikuntasovellus älypuhelimessa. Tekniikan kehittyessä mittaamisesta tulee monipuolisempaa ja helpompaa. Vielä toistaiseksi tätä tietoa ei hyödynnetä terveyspalveluissa juuri lainkaan - tulevaisuudessa yksilön omat mittaukset tulevat olemaan keskeisessä roolissa.

Muutokset tulevat kuluttajavetoisesti ja usein alan ulkopuolelta

 

Potilailla on myös entistä enemmän käytössään sellaista tekniikkaa ja tietoa, joka aiemmin oli vain terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla. Tätä sanotaan kuluttajistumiseksi. Monella potilaalla on jo valmiina Googlelta saatu vastaus vastaanotolle tullessaan. Toinen esimerkki on geenitestit, joita jo tuhannet suomalaiset ovat teettäneet esimerkiksi sukututkimusten osalta. Kun potilaalla on käytössään samat tiedot kuin terveydenhuollon ammattilaisilla, tämä muuttaa rooleja väistämättä.

Tässä vain muutama esimerkki digitalisaation vaikutuksista. Yhteistä muutoksille on, että ne tulevat kuluttajavetoisesti ja usein alan ulkopuolelta. Tulevaisuuden terveydenhuollon toimijan on kyettävä nopeasti mukautumaan muuttuvaan maailmaan, yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Mekin olemme liikkeellä digitalisaatiossa. Diacorin eLääkäriasema on ollut käytössä jo vuodesta 2012. Tämän turvallisen nettipalvelun avulla Diacorin asiakkaat ovat voineet esimerkiksi nähdä omat potilastietonsa, täydentää tietoja omilla merkinnöillään, tehdä eTerveystarkastuksen sekä lähettää Diacorin asiantuntijoille viestejä. Tämä edelläkävijäpalvelu toimii hyvänä lähtökohtana, kun suunnittelemme asiakkaille kehittyneempiä digipalveluja.

Diacorin digipajassa valmistellaan mielenkiintoisia uutuuksia, joiden avulla Diacor haluaa tulevaisuudessakin olla suomalainen terveydenhuollon suunnannäyttäjä.

Tuomas Teuri
IT-johtaja