Menu

Turha vai tarpeellinen olkapään tähystys?

Alkuvuodesta 2014 julkaistu tutkimus turhista olkapääleikkauksista sai paljon huomiota suomalaisessa mediassa. Diacorin sairaalan ylilääkäri Harri Heliö on maamme tunnetuimpia olkakirurgeja. Heliö kiittelee tutkimusta ja arvioi, että konservatiivisen eli ei-leikkaushoidon tulokset olisivat vielä parempia, jos olkanivelen aktiivinen kuntoutus osattaisiin kaikkialla.

Useimmat tutkimukset kertovat, että 50-80 prosenttia kipeytyneistä olkapäistä ei tarvitse leikkaushoitoa, vaivoista, iästä, harrastuksista ym. asioista riippuen. Heliö painottaa oikeaoppisen kuntoutuksen merkitystä ja ortopedin ja fysioterapeutin yhteistyön sujuvuutta.

- Konservatiivinen hoito ei missään nimessä tarkoita vain olemista, lepäämistä ja parantumisen odottamista, vaan kyse on aktiivisesta, säännöllisestä ja ohjatusta harjoittelusta. Lisäksi kannattaa muistaa, että monessa olkavaivassa kuntoutus kestää aika pitkään, oli niveltä operoitu tai ei. Usein kuntoutusaika lasketaan kuukausissa.

Kaikki eivät parane ilman toimenpidettä

Joissakin tapauksissa leikkaushoito on edelleen perusteltua. Heliön mukaan näitä ovat esimerkiksi työikäisen ihmisen kiertäjäkalvosimen tapaturmainen repeäminen, jonka seurauksena on selvä voiman alenema. Toinen tyypillinen leikkaustapaus on aktiivisen ihmisen sijoiltaan mennyt olkanivel, johon vamman jälkeen on jäänyt haitallista löysyyttä. Leikkaushoitoa harkitaan monissa muissakin olkavaivoissa, jos asianmukainen konservatiivinen hoito ei ole auttanut.

Tapaturmissa leikkauspäätöksen ei ole syytä aikailla, sillä hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi toimenpide on tehtävä riittävän nopeasti ja yleensä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

- Sen sijaan esimerkiksi suurinta osaa kiertäjäkalvosimen kipeytymisvaivoista ei tarvitse leikata. Harkinta on ylipäätäänkin aina potilaskohtainen, sillä asiaan vaikuttavat mm. potilaan ikä, ammatin rasittavuus sekä harrastukset ja tutkimuslöydökset vaivaa selvitellessä. USA:ssa yleisenä linjana on, että jos konservatiivinen hoito ei auta kolmen kuukauden kuluessa, tilanne arvioidaan uudelleen.

Konservatiivinen hoito ei tarkoita vain olemista, lepäämistä ja parantumisen odottamista.

Niin konservatiivisen kuin leikkaushoidonkin pohjana on luonnollisesti tarkka tieto vaivan laadusta.

- Mikään ei korvaa asiantuntevan lääkärin vastaanotolla tekemää tutkimusta, mutta olkavaivoissa tehosteaineella tehty hyvä magneettikuvaus antaa diagnoosille usein lopullisen varmistuksen. Leikattiinpa olkapäätä sitten tai ei, hoitoketjuun kuuluu ilman muuta asiantunteva fysioterapia. Uskallan arvioida, että meillä Diacorissa tämä hoitoketju on erittäin hyvässä kunnossa.    

Esko Heikkinen