Menu

Polven tähystys

Vuoden 2013 loppupuolella Suomessa julkaistiin kansainvälistäkin huomiota saanut tutkimus, joka on vaikuttanut merkittävästi monien polvipotilaiden hoitolinjoihin. Sen mukaan yli 35-vuotiaiden potilaiden rappeumaperäisiä kierukkaongelmia ei pidä hoitaa tähystämällä, koska he eivät hyödy leikkaustoimenpiteestä.

Ortopedi Jyrki Halinen pitää tutkimusta hyvin arvokkaana. Hän muistuttaa kuitenkin samalla, että kaikki polvivaivaiset eivät edelleenkään toivu ilman toimenpidettä.

- On monia tilanteita, joissa polven tähystäminen on edelleen yksi parhaimmista ja tehokkaimmista hoitotoimenpiteistä. Sellainen on esimerkiksi jumiutunut tai lukkiutunut polvi, joka tietenkin on varsin ikävä oire. Toinen tyypillinen tähystystä vaativa tilanne on selvän äkillisen vamman seurauksena rikkoutunut nuoren ihmisen polvikierukka, jossa ei kuuden viikon aikana ole tapahtunut juurikaan edistymistä.

Kaikki polvivaivaiset eivät edelleenkään toivu ilman toimenpidettä.

Halinen pitää tähystettävinä tapauksina myös polvia, joissa on selvä liikerajoitus ja kipu. Edelleen tähystystä tulee harkita, jos polvivaiva on aiheuttamassa työikäiselle ihmiselle pitkän työkyvyttömyysjakson.

- Mutta useimmat polvivaivat ovat aina suhteellisia. Esimerkiksi joiden lajien urheilijaa voi häiritä ongelma, jota liikunnallisesti passiivisempi ihminen ei oikein edes huomaa. Ortopedin on osattava aina arvioida potilaittensa tilannetta yksilöllisesti ja hoitopäätökset on tehtävä potilaan kanssa keskustellen.

Olen tavannut 75-vuotiaita ihmisiä, joiden polvi on iästä huolimatta hyvin siisti. Näissä tapauksissa kierukkavamman korjaaminen tähystämällä voi hyvinkin olla paikallaan.

Oikeille potilaille enemmän kuntoutusta

Jyrki Halinen toteaa, että kaikkialla Suomessa hoidetaan tähystystä vaativat toimenpidepotilaat oikein. Turhia toimenpiteitä ei sittenkään tehdä niin paljon kuin kohta vuoden takainen uutisointi antoi ainakin osittain ymmärtää. Jo monet aikaisemmatkin tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että osa polvitähystyksistä on ollut turhia tai vääriä.

- Lisäksi kannattaa muistaa, että tähystyksen tekemättä jättäminen ei ole sama asia kuin hoitamatta jättäminen. Kuntoutuksella voidaan tehdä paljon, ja kaikissa tapauksissa tähystys ei todellakaan ole paras hoitovaihtoehto. Mainittu suomalaistutkimuksessa näitä tapauksia oli kuitenkin lopulta varsin vähän. Sitä paitsi joskus pelkkä polven huuhtelukin tuo potilaalle helpotusta, koska se poistaa tulehdusvälittäjäaineita.

- On selvää, että turhia toimenpiteitä ei pidä tehdä. Toisaalta emme saa nimetä turhaksi toimenpidettä, joka poistaa potilaan kiputuntemuksen. Joskus tuntuu, että polvikeskustelussa tahtoo silloin tällöin unohtua se tosiasia, että oikeiden löydöksien ja oireiden perusteella tehty polven tähystys on yksi parhaista toimenpiteistä. Ja ainakin monet potilaat ovat olleet sitä mieltä.

Esko Heikkinen