Menu

Polven rustovaurio

Luiden päissä nivelpinnoilla on nivelrustoa. Terve rusto on sileä ja liukas. Sen tehtävänä on vähentää kitkaa luiden päiden välillä, tasata kuormitusta ja suojella luuta nivelen liikkuessa ja kuormittuessa.

Mikäli rustopintaan tulee vaurio, voi se haitata nivelen toimintaa. Sen voi aistia esimerkiksi kipuna tai häiriönä nivelen liikkeessä. Vaurio voi myös ärsyttää nivelkalvoa, mikä aiheuttaa nivelen turvottelua. Tämä ärsytys on mahdollisesti kivunkin taustalla, koska itse rustossa ei ole hermotusta. Ruston hyvinvoinnille nivelen liike ja kuormittaminen on erityisen tärkeää. Siksi ruston sairauksissa ja vaurioissa kuten muissakin vammoissa on ensiarvoisen tärkeää pitää nivel liikkeellä, mikäli se vain on mahdollista.

Polven rustovauriolle on monia syitä. Se voi syntyä äkillisessä tapaturmassa, nuorella ihmisellä se voi liittyä rustopehmentymäsairauteen eli chondromalaciaan, kasvavalla sen syynä voi olla osteochondritis dissecans eli luu- ja rustokappaleita irrottava nivelsairaus ja vanhemmalla rustovauriot voivat liittyä nivelrikkoon.

Polven rustovauriolle on monia syitä. Aina ei tarvita leikkausta.

Ortopedian erikoislääkäri Eric Linko

Tapaturmassa rustovaurio syntyy esimerkiksi polven vääntyessä ja rustopintojen kolahtaessa vastakkain. Myös suora isku vaikkapa kaatuessa ja polven iskiessä lattiaa vasten voi aiheuttaa vaurion. Vammamekanismista voi myös joskus päätellä rustovaurion mahdollisuuden. Esimerkiksi polvilumpion sijoiltaanmenon yhteydessä, lumpion lyödessä reisiluun nivelpinnan reunaa vasten, rustovauriot löytyvät lumpion sisäreunalta ja reisiluun ulkoreunalta. Toinen yleinen vaurio on eturistisiderepeämään liittyvä reisiluun ulomman nivelnastan rustovaurio. Usein rustovaurio onkin polven jonkin muun vaurion liitännäisvamma.

RUSTOVAURIO ON JOSKUS OIREETON

Rustovaurioita on monenlaisia. Rustoon voi myös tulla ruhje, mutta pinta jää tasaiseksi. Rustopintaan voi tulla halkeama, rusto voi rikkoutua pinnallisesti tai vaurio voi ulottua koko rustopinnan läpi rustonalaiseen luuhun. Rustosta voi myös osittain tai kokonaan lähteä irti kappale tai useampi. Oireisto voi myös vaihdella oireettomasta voimakkaaseen kipuun ja kävelyarkuuteen, turvotteluun ja lukkoiluun.

Tutkittaessa kiinnitetään huomiota vamman syntytapaan ja oireisiin. Mikäli polven liikesektori on täysi, polvessa ei ole turvotusta ja polvi on stabiili, ei yleensä ole suurempaan kiirettä erityisiin hoitotoimenpiteisiin ja polvea voi alkaa rasittaa heti, kun polvi sen sietää. Rustovaurio sinänsä ei yleensä vaadi kirurgista hoitoa, mutta samalla tulleet muut vammat, kuten kierukkavauriot voivat sitä edellyttää. Muiden vaurioiden selvittäminen voikin joskus antaa aiheen magneettikuvaukselle, mikä on ainoa tutkimus, jolla rustovauriot voidaan kuvantaa.

Suurin osa rustovaurioista havaitaan polven tähystyksessä, joka on tehty muun kuin rustovaurion takia kuten kierukka- tai eturistisidekorjauksen yhteydessä. Itse rustovaurion vuoksi polven tähystystä tarvitaan silloin, kun rustosta on lähtenyt kappale kokonaan irti tai kun ruston kappale on puoliksi irrallaan siten, että se aiheuttaa lukko-oiretta. Irtokappale voidaan tähystyksessä poistaa ja puoli-irralliset rustovaurioläpät voidaan tasoittaa. Toimenpiteitä voidaan lisäksi tarvita silloin, kun rustovaurio ulottuu koko ruston läpi luuhun asti. Arpiruston muodostumista voidaan edesauttaa rustottoman alueen porauksella eli ns. mikrofraktuuratekniikalla. Mosaiikkitekniikalla voidaan puolestaan siirtää rustoluusylintereitä toisesta osasta polvea vaurioalueelle paikaksi. Joissakin tapauksissa on myös mahdollista "paikata" rustoton alue rustosolusiirtein.

Tarvitsipa rustovaurio sitten kirurgista hoitoa tai ei, kuntoutuksella on toipumisessa suuri merkitys. Rustovaurion aiheuttama oireisto voi jatkua useampia kuukausiakin, mutta useimmiten polvi pidemmällä aikavälillä rauhoittuu. Rustovauriotilanteiden alkuvaiheessa liikuntamuodoista soveltuvat parhaiten kuntosali- ja allasharjoitteet sekä pyöräily.