Menu

Polven eturistisiteen korjaus­leikkauksen jälkeinen kuntoutus

Polven eturistisidevammat ovat tyypillisiä ja melko yleisiä polven liikuntavammoja. Kaikista polveen kohdistuvista nivelsidevammoista juuri eturistisiteen repeämä on yleisin.  

Niveliä keskenään vertaillessa, polvi on "sarananivel". Polven pääliikkeet ovat koukistus ja ojennus, lisäksi polvessa on hieman kiertoa. Vastaavasti esimerkiksi lonkkanivel on pallonivel missä on huomattavasti vapaammat liikkeet ja liikettä tapahtuu kaikissa kolmessa liikesuunnassa; koukistus – ojennus, lähennys – loitonnus sekä sisä- ja ulkokierto. 

Polvea tukee neljä nivelsidettä (ligamenttia), jotka ovat etummainen ja takimmainen ristiside sekä sisempi ja ulompi sivuside. Ristisiteet ovat saaneet nimensä sen mukaan että ne oikeasti risteävät polven sisällä. Eturistiside kulkee sääriluun etuosasta taakse ylös reisiluun takaosaan ja vastaavasti takaristiside kulkee sääriluun takaosasta ylös reisiluun etuosaan. Eturistisiteestä käytetään hyvinkin yleisesti lyhennettä ACL, mikä tulee latinankielisistä sanoista Anterior (etummainen) Cruciatum (ristin muotoinen) Ligament (nivelside).  

Polven eturistisidevammoissa puhutaan usein niin sanotusta tyyppivammasta. Ristiside voi revetä ulkoisesti hyvinkin lievännäköisessä tilanteessa. Tyyppivammassa jalkaterä jää alustaan kiinni, polvi taittuu sisäänpäin ja ylävartalon kiertymisen seurauksena reisiluu kiertyy suhteessa sääriluuhun sisäänpäin. Repeämä voi syntyä täysin ilman ulkoista kontaktia esimerkiksi salibandyssa tai jalkapallossa.

Omat odotukset määrittävät hoitolinjan

- Fysioterapeutti Nikolai Kähkönen

Ristisidevammojen hoitolinjat ovat operatiivinen (leikkaushoito) ja konservatiivinen (kuntoutus) hoito.  Hoitolinjaa valittaessa potilaan omat odotukset ja elämäntilanne määrittävät sen kumpaan hoitomuotoon päädytään. Riittääkö potilaalle se että polvella pystyy kävelemään ongelmitta vai onko tavoitteena paluu aktiivisen kuntoilun tai jopa kilpaurheilun pariin? On vaikea nähdä että ammatikseen jalkapalloa pelaava pärjäisi lajissaan ilman ehjää ristisidettä mutta toisaalta katkenneella ristisiteellä tulee hyvin toimeen mikäli liikunnalliset tavoitteet eivät ole kilpaurheilussa.  Tällöin polvea kuormittavammat harrastukset eivät välttämättä tule onnistumaan ja polvi voi tuntua löysältä eikä polveen välttämättä pysty luottamaan kaikissa tilanteissa.

Leikkaushoidossa polven ristiside rakennetaan uudelleen käyttäen kehon omia ”varaosia”. Leikkaustapoja on kaksi. Ristiside voidaan ottaa joko polvilumpion ja säären välisestä nivelsiteestä tai takareiden lihasten jänteistä. Leikkaustyypin valinnalla ei ole vaikutusta kuntoutumiseen tai lopputulokseen eikä  toinen leikkaus ole toistaan parempi.

Tavoitteena normaali polvi

Ristisideleikkauksen jälkeisen (post operatiivisen) kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa nivelen normaali toiminta. On tärkeää palauttaa polven täysi liikkuvuus, asento- ja liiketunto (proprioseptiikka), voima sekä ennen kaikkea luottamus kuormituksessa. Postoperatiivinen kuntoutus etenee progressiivisesti sisältäen harjoitteita eri fyysisen suorituskyvyn osa-alueilta. Harjoittelun progressiivinen eteneminen edellyttää polven loogista paranemisprosessin etenemistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että polven liikkuvuuden ja lihasvoiman tulee parantua ja vastaavasti kivun ja turvotuksen lieventyä läpi koko kuntoutusprosessin

Kuntoutus on pitkä ja intensiivinen prosessi. Prosessin intensiivisyys on täysin riippuvainen siitä, mitkä ovat potilaan omat odotukset ja mikä on potilaan elämäntilanne. Luonnollisesti huipulle tähtäävä urheilija kuntouttaa polveaan täysin eri tasolla kun penkkiurheilija jolle riittää se että polvi on tukeva. Kuntoutus on siis aina yksilöllistä. Ristisideleikkauksen jälkeinen kuntoutus alkaa käytännössä välittömästi leikkauksen jälkeen. Mikäli polvessa ei ole muita vammoja (kierukkavammaa tai rustovaurioita) voi leikatulla jalalla kävellä käytännössä heti leikkauksen jälkeen. Kyynärsauvat voivat kuitenkin olla hyvä apu 1-2 viikon ajan leikkauksesta kävelyn normalisoitumisen takia. Akuuttivaiheen kuntoutuksessa 0 – 3 viikkoa leikkauksesta tärkein tavoite on kivun, turvotuksen ja tulehduksen hoito. On muistettava että korjausleikkauksesta huolimatta polveen tehdään leikkauksessa uusia vammoja jotka vaativat oman aikansa parantuakseen.

Kuntoutus etenee asteittain. Akuuttivaiheen jälkeen kuntoutus on mitä suurimmassa määrin aktiivista, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa harjoittelua. Alkuvaiheen harjoittelu tapahtuu yhdessä fysioterapeutin kanssa kuitenkaan unohtamatta kuntoutujan omaehtoista harjoittelua. Mitään yhdenpitäviä aikarajoja, jotka pätisivät kaikkiin kuntoutujiin, on mahdoton antaa. Tavallisesti noin kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta polvi on jo toiminnallisesti melko oireeton. Lievää turvottelua kuormituksessa ja pitkään istumisen jälkeen saattaa esiintyä melko pitkään leikkauksen jälkeen.

Kolmen kuukauden jälkeen voi aloittaa esimerkiksi juoksun, mikäli kävely onnistuu täysin ongelmitta. Kuntopyöräily saattaa hyvin kevyellä vastuksella onnistua jo melko aikaisessakin vaiheessa leikkauksen jälkeen. Pyöräily on lähinnä kiinni polven liikkuvuudesta. Polven tulisi koukistua vaivatta n. 110 – 120° ennen pyöräilyn aloittamista. Kuormittavampi urheilu onnistuu tavallisesti noin kuusi kuukautta leikkauksesta. Kuuden kuukauden jälkeen voi asteittain palata lajiharjoittelun pariin, luonnollisesti edellyttäen että kuntoutuksen eteneminen tähän asti on mennyt suunnitelmien mukaan. Paluu täysipainoisesti oman lajin pariin ja kilpaurheiluun onnistuu tyypillisesti noin 8 – 9 kuukautta leikkauksesta.

Kuntoutuksessa on muistettava että kehitys ei ole suoraviivaista, isoin harppauksin etenevää. Tavallista on että prosessin aikana edetään välillä kaksi askelta eteen ja yksi taakse. Pienet notkahdukset ja takapakit ovat tavallisia. Tästä huolimatta ovat tulokset eturistisideleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa pääsääntöisesti hyviä. Vastuu lopputuloksesta on aina kuntoutujalla, sillä tunnollinen ja nousujohteinen omaehtoinen harjoittelu fysioterapeutin ohjeiden mukaisesti tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.