Menu

Nivustyrä kuntoon

Nivustyräleikkaus on vuodesta toiseen maamme yleisimpiä leikkaustoimenpiteitä. Kirurgi Ilari Airon mukaan vaiva on niin tavallinen, että 80-vuotiaista miehistä se joko on tai on ollut joka toisella ja 65-vuotiaistakin lähes joka kolmannella. Vaivan ainoa tehokas hoito on leikkaus.

Nivustyrä on hyvin pitkälle perintötekijöistä riippuva rakenteellinen heikkous, jossa alavatsa, vinojen vatsalihasten ja nivustaipeen väli, venyy saaden aikaan ulospäinkin näkyvän pullistuman.

Ihmistä ei ole luotu kaksijalkaiseksi, sillä seisoma-asento on tyrän varsinainen aiheuttaja.

- Tavallaan voisi sanoa, että ihmiskehoa ei sittenkään ole luotu kaksijalkaiseksi, sillä juuri seisoma-asento on tyrän varsinainen aiheuttaja, Airo naurahtaa. 

- Nivustyrää on kahta eri tyyppiä. Suorasta tyrästä puhutaan, kun pullistuma lähtee ison vatsalihaksen molemmilta reunoilta. Tämä on yleensä molemminpuolinen. Toinen mahdollisuus on epäsuora tyrä, jolla tarkoitetaan kudoksen venymistä nivuskanavaan. Miehillä nivuskanavassa kulkevat kiveksen tiehyet, naisilla kohdun ripustinsysteemi. Tämä tyrä on tavallisesti yksipuolinen. Molemmat nivustyrätyypit näyttävät ulospäin samanlaisilta. Jos suora tyrä ei ole molemminpuolinen, edeltä käsin ei voi tietää, kummasta on kyse. Vasta leikkauksessa nähdään tyrän tyyppi.

Hoitamaton tyrä on riski


Nykyaikaisessa tyräleikkauksessa venyneen lihaskalvon tilalle asetetaan verkko. Kun toimenpide tehdään tähystyskirurgisesti, verkko tulee tarkalleen lihaskalvon paikalle. Avoleikkauksessa se tulee vatsalihasten ulkopinnalle, joten menetelmä ei ole yhtä hyvä kuin tähystys.

- Uusimmalla tähystystekniikalla toimenpide tehdään todella pienessä tilassa nivusen kerrosten välissä. Ihon päällä näkyy vain kolme pientä reikää, mutta sisään laitettava verkko ulottuu vatsan keskeltä yli suoliluun harjan. Vaikka leikkausalue on näin laaja, jo leikkausta seuraavana päivänä saa tehdä mitä tahansa. Sairausloman pituus on yksi viikko työstä ja harrastuksista riippumatta. Toimenpide suositellaan tehtäväksi nukutuksessa.

- Osa potilaista ei tarvitse kipulääkitystä toimenpiteen jälkeen lainkaan. Toimenpide on päiväkirurginen, joten potilas pääsee käytännössä aina kotiin jo toimenpidepäivän iltana. Uusi leikkaustekniikka on siinäkin mielessä hyvä, että tähystysmenetelmällä ja verkolla korjattu nivustyrä ei uusiudu juuri lainkaan.

Ilari Airo korostaa, että tyrävaivan ilmaantuessa se kannattaa ilman muuta hoitaa. - Isot pullistumat häiritsevät esteettisestikin, mutta saattavat myös olla varsin kivuliaita. Vielä oleellisempaa on kuitenkin se, että tyrästä aiheutuva kureutumisriski; seuraukset voivat olla vakavia, jos suoli jää nivustyrän myötä puristukseen.

- Vanhalla tekniikalla eli perinteisellä avoleikkauksella ei tyrävaivaa enää saisi yrittää korjata. Tässä menetelmässä venynyt kohta "harsitaan" kokoon vetämällä vatsalihakset nivussiteeseen. Koska kyseessä ei ole repeämä, ratkaisu on anatomisesti väärä. Siinä toisiinsa liitetään kaksi kudosta, jotka eivät anatomisesti kuulu yhteen. Toipuminen on hidasta ja vaiva myös uusiutuu helposti. Nykytekniikoin näiltä ongelmilta vältytään.  

Diacor sairaalan sivulta löydät lisätietoa liittyen tyräleikkauksiin ja muuhun vatsa-alueen kirurgiaan.

Esko Heikkinen