Menu

Mielen hyvinvointipalveluja - vauvasta vaariin

Diacor tarjoaa korkeatasoisia mielen hyvinvointia tukevia palveluita niin pienempiin huoliin kuin suurten elämänmullistusten jälkeisen toipumisen tueksi. Johtava psykologi Tuija Turunen kertoo, että palveluvalikoima kattaa kaikki ikäluokat vauvasta vaariin.

Oikeastaan palveluita saa jo ennen vauvaikää - vanhemmuuden suunnittelun, mahdollisten lapsettomuushoitojen sekä raskaus- ja pikkulapsivaiheen tukemisesta lähtien. Joskus parisuhdekin saattaa olla lujilla. Asiantuntija auttaa myös tilanteissa, joissa lapsella on haasteita esimerkiksi oppimisen tai käytöksen suhteen.

- Neuvontaa ja ohjausta tarvitaan myös nuoruusiän kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Nuoren on usein helpompi pohtia asioita ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Tyypillinen esimerkki on syömishäiriöt, joiden hoidossa Diacorin huippuasiantuntijat tekevät keskenään moniammatillista yhteistyötä.

”Elämä kuljettaa”

Elämä on arvaamatonta. Arjessa tapahtuu asioita, joita ei toivoisi ja joihin ei voi itse vaikuttaa.  Esimerkiksi vakava sairastuminen, läheisen menettäminen, taloudelliset huolet, työelämän epävarmuus tai vaikkapa jokin onnettomuus tai tapaturma ravisuttavat arjen perustaa.

Työuupumus, masennus ja erilaiset univaikeudet ovat tavallisia ilmiöitä työikäisen keskuudessa. Joskus ihminen voi yrittää ratkaista elämäntilanteeseensa liittyviä vaikeuksia korostuneella suorittamisella tai erilaisilla riippuvaisuuksilla. Ammattilaisen kanssa keskusteleminen voi auttaa katkaisemaan haitallisen kierteen ja rohkaista tekemään tarvittavia muutoksia.

Yleensä vaikeatkin tilanteet selkiytyvät, kun niitä peilaa neutraalin ulkopuolisen tahon kanssa.

- Työelämästä poisjäämisen yhteydessä ilmaantuu joskus tarvetta tehdä oman elämän inventaariota ammattilaisen kanssa. Ikääntymisen myötä myös neuropsykologin tekemät muistitutkimukset muistijumppaohjeineen voivat olla ajankohtaisia.

Yleensä vaikeatkin tilanteet selkiytyvät, kun niitä peilaa neutraalin ulkopuolisen tahon kanssa. Tämä tehdään joko yksin, yhdessä läheisten kanssa tai ryhmässä.  Muun muassa jännittäjille suunnatuista ryhmistä sekä masennuksen hoitoryhmistä on saatu erinomaista palautetta. Jälkimmäistä palvelua on tarjolla myös englannin kielellä. Tulossa on ryhmiä myös lapsille ja vanhemmille. 

- Mieltä kuormittava asia voi olla pieni tai iso. Samoin tuen tarvekin voi olla eripituinen – joskus riittää muutama selvittelevä keskustelu, joskus tarvitaan ammattilaista kulkemaan rinnalla pidempään.

Esko Heikkinen

Diacorin psykoterapiapalveluihin liittyvää neuvontaa saa psykoterapeuteiltamme laittamalla viestiä osoitteeseen psykoterapia@diacor.fi. Ajan mielen hyvinvoinnin ammattilaiselle voi varata myös internetistä tai ajanvarausnumeroon soittamalla. Lisätietoja antaa myös johtava psykologi Tuija Turunen, tuija.turunen@diacor.fi sekä Diacorin ajanvaraus puhelinnumerossa 09 7750 800.