Menu

Lääkettä jo alkuvaiheessa

Kun diabetes on todettu, potilas käy diabeteshoitajan vastaanotolla. Sairauden perusasiat on hyvä selvittää. Hoitoon kuuluu lähes aina verensokerin omaseuranta. Helpolla pikamittarilla sokeri mitataan yleensä aamuisin ja toisinaan aterioiden jälkeen. Tämä helpottaa diabeteksen hoidon suunnittelussa.

Hoitava lääkäri arvioi mm. lääkehoidon tarpeen. Yleensä sokeria alentava metformiini aloitetaan jo sairauden toteamisvaiheessa. Käytettävissä on myös muita verensokeria alentavia tablettilääkkeitä. Tarpeen mukaan lääkitykseen voivat kuulua myös verenpaine- ja kolesterolilääkkeet sekä veren hyytymistä estävä asetosalisyylihappo. Lääkärin tulee tietää kaikista potilaan käytössä olevista muista lääkkeistä, myös vitamiineista ja luontaistuotteista.

Tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytetään toisinaan myös insuliinia, mutta yleensä varsinkin alkuvaiheessa riittää tablettihoito. Uudemmat pistettävät inkretiinihormonin kaltaisesti vaikuttavat lääkkeet ovat myös mahdollisia hoidon alkuvaiheessa.

Diabeteksen hoito on pitkäjänteistä ja hoidon onnistuminen edellyttää tiivistä ja luottamuksellista hoitosuhdetta. Potilaan tulee käydä säännöllisesti vastaanottokäynneillä - yleensä 6–12 kk välein. Käyntien yhteydessä hänen vointinsa selvitetään, katsotaan laboratoriokokeet ja päätetään lääkehoidon jatkosta. Yleensä lääkehoidot ovat pitkäkestoisia tai pysyviä. Voinnin muutoksista ja mahdollisista uusista oireista on syytä mainita lääkärille. Näin esim. kehittymässä oleva sydänsairaus saadaan hoidettua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Diacorin lääkäriasemilla on diabeteksen hoitoon perehtyneitä lääkäreitä ja diabeteshoitajia. Heille voi varata ajan, jos edellä mainitut asiat herättivät lisätiedon tarvetta tai jos Sinulla on jo todettu diabetes ja haluaisit kohentaa sen hoitoa. Olet itse oman hoitosi päähenkilö. Asiantuntijoiden avulla hoitosi voidaan toteuttaa yksilöllisesti ja pitkäjänteisesti.