Menu

Hermo pinteessä

Potilaat tulevat kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Andreo Larsenin tutkimuksiin pääsääntöisesti joko ortopedin tai käsikirurgin lähetteellä. Lähettäviin lääkäreihin kuuluvat myös neurologit ja fysiatrit sekä yhä useammin myös yleis- ja työterveyslääkärit.

– Potilaita lähetetään oireiden mukaisesti ENMG- eli elektroneuromyografiatutkimukseen. Sen voisi suomentaa hermoratatutkimukseksi. Kyseessä on tutkimus, jolla selvitetään ihmisen ääreishermoston toimintaa, häiriöitä ja sairauksia.

ENMG-tutkimus paljastaa mahdollisen hermovaurion.

- Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Andreo Larsen

Tutkimukseen tulevilla potilailla on useimmiten epäily hermopinteestä tai -vauriosta. Yleisimpiä tutkittavia ovat rannekanavaroireyhtymä (canalis carpi) -potilaat, sillä keski-ikäisistä naisista jopa kuudella prosentilla on tämä vaiva. Myös kyynärpään kohdalle sijoittuva kyynärhermon pinne on hyvin yleinen. Toinen yleinen potilasryhmä on välilevytyräpotilaat. Useimmiten kyseessä on joko lanneselän tai niskarangan välilevypullistuma.

ENMG:ssä annetaan pieniä sähköimpulsseja ja pistellään tarvittaessa erittäin ohuella neulalla. Ne aiheuttavat pieniä tuntemuksia, mutta eivät varsinaisesti tee kipeää. Tutkimus kestää 20-30 minuuttia ja sen ajan potilas makaa selällään. Mitään varsinaisia ennakkovalmisteluja ei tarvita, mutta raajojen tutkimuksiin on hyvä varautua vaatetuksella, josta raajan saa helposti paljaaksi.


Hermoston toiminnan mittaamista


ENMG-tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymyksiin ääreishermoston tilasta: onko kyseessä hermovaurio, missä se sijaitsee, minkä asteinen se on ja missä vaiheessa se on. Käytännössä hermovaurio merkitsee sitä, että hermo on joko pinteessä, muuten vaurioitunut tai kokonaan poikki. ENMG paljastaa vamman tarkan sijainnin, asteen sekä iän ja kehitysprosessin.

Tutkimus mittaa hermoston toimintaa, eli hermoimpulssin kulkunopeutta, toiminnan oikeellisuutta ja toimivien hermosäikeiden määrää.

- ENMG on ainoa tapa selvittää hermoston toimintaa. Esimerkiksi magneettikuvaus kuvaa tarkasti hermoston rakennetta, mutta ei kerro toiminnasta mitään. ENMG antaa selityksiä esimerkiksi kivulle, puutumiselle, tunnottomuudelle ja poikkeavalle lihasväsymykselle tai –heikkoudelle.

EEG kuvaa aivojen toimintaa


Diacorissa teemme myös aivojen toiminnan häiriöitä selvittäviä EEG- eli aivofilmitutkimuksia. Siinä tutkittavan potilaan päähän asetetaan ”elektrodimyssy”, joka rekisteröi aivojen toimintaa koskevat tiedot. Tutkittava ei varsinaisesti tee mitään tutkimuksen aikana.

- Tutkimus kestää puolesta tunnista tuntiin ja on potilaalle täysin kivuton. Siinä tutkitaan aivojen sähköisesti tuottamaa toimintaa. EEG on erityisen käyttökelpoinen esimerkiksi epilepsian ja muiden kohtauksellisten häiriöiden sekä unihäiriöiden, lasten ja nuorten oppimishäiriöitten sekä dementian diagnostiikassa, Larsen selittää.

- EEG täydentää mainiosti aivojen rakennetta kuvaavia magneetti- ja tietokonetomografiatutkimuksia, sillä se on ainoa nimenomaan aivojen toimintaa kuvaava tutkimus.